PowerPoint plakat, folder og invitasjon/program

Her finner du PowerPoint-maler for å lage enkle plakater, 4-siders foldere og invitasjoner/programmer i vår visuelle profil.

Plakat

Malen for plakat i PowerPoint finnes i fire ulike oppsett:

  • plakat med helfarget bakgrunn
  • plakat med hvit bakgrunn og profilgrep
  • plakat med bilde og oppdelte felt
  • plakat med helfarget bakgrunn og bilde

Alle farger i paletten kan brukes på bakgrunner. Du finner veiledning i malen for hvordan du endrer farge.

Eksempler på PowerPoint-plakater uten bilde

Eksempler på PowerPoint-plakater med bilde

4-siders folder

Denne malen er fin å bruke for å lage 4-siders informasjonsfoldere som skrives ut på lokale printere. Malen er bygd opp for tosidig utskrift på A4-ark som brettes til en A5-folder.

Malen for den 4-siders folderen har tre ulike muligheter for oppsett av forsider:

  • Forside med tittel, bilde og tekstboks
  • Forside med tittel, bilde og ikon i sirkel
  • Ønsker du kun tittel og bilde på forsiden bruker du et av oppsettene nevnt over, og sletter tekstboksen eller sirkelen for ikon.

Baksiden har kontaktinformasjon og tekstboks for kortfattet innhold.

Eksempel på folderforside med tekstboks

Eksempel på folderforside med ikon

Malen har flere innholdssider med mulighet for ulike oppsett for tekst, bilder og tabeller. Her vises noen eksempler. Du finner flere oppsett i malen.

Eksempler på innholdssider i folder

Alle farger i paletten kan brukes på bakgrunner. Bruk gjerne våre anbefalte fargeklanger. Du finner veiledning i malen for hvordan du endrer farge, setter inn bilder og ikoner og hvor du finner de ulike sideoppsettene.

PS! Denne malen ikke er ment for å lage brosjyrer med mer enn fire sider, brosjyrer som skal trykkes på profesjonelt trykkeri eller for digitale dokumenter. For slike brosjyrer anbefales det å bruke designmal for grafikere.

Invitasjon/program

Malen for invitasjoner og program består av flere innholdssider med mulighet for ulike oppsett og forskjellig type innhold.

Du velger mellom å lage en ensidig eller tosidig invitasjon. Alle farger fra vår fargepalett kan brukes som bakgrunnsfarger, men hold deg til én farge per invitasjon/program.

Eksempel på ensidig invitasjon

Eksempel på tosidig invitasjon med presentasjon av foredragsholdere

Eksempel på tosidig invitasjon

Malen er satt opp slik at den fargede grafikken/bakgrunnen «henger sammen» og farge endres på alle elementene samtidig. Du finner veiledning i malen for hvordan du endrer farge, setter inn bilder og ikoner. Tekstfarge skal ikke endres på, den skal alltid være svart.

Baksiden kan også brukes til utfyllende informasjon om arrangementet, et prosjekt eller lignende.

Eksempel på baksider med tilleggsinformasjon

Skal du lage invitasjon til et arrangement med flere medarrangører eller samarbeidspartnere kan deres logoer synliggjøres på baksiden eller nederst på forsiden av en tosidig invitasjon. Telemark fylkeskommune har sin logo øverst til venstre.

Eksempel på invitasjoner i PowerPoint med samarbeidspartneres logoer

Du kan lese mer om bruk av logo ved samarbeid her.

PS! Malen for invitasjoner og program i PowerPoint er fin å bruke til utskrift på lokale printere eller for digital bruk. Invitasjoner og program som skal trykkes på profesjonelt trykkeri bør lages av grafiker med mal for InDesign. Hvis du lager en digital invitasjon/program må du sørge for at filen oppfyller krav til universell utforming

Last ned maler

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.11:45