Bruk av logo ved samarbeid

Bruken av fylkeskommunens logo skal gjenspeile hvordan det formelle ansvaret er definert i ulike typer samarbeid. Logoen viser hvem som er ansvarlig avsender, arrangør eller beslutningstaker. Hvis Telemark fylkeskommune ikke er noen av delene, kan heller ikke fylkeskommunens visuelle profil brukes.

Samarbeid etter kommuneloven

Der hvor fylkeskommunen har inngått et formelt samarbeid etter kommuneloven med andre aktører, bør samarbeidet ha sin egen visuelle identitet. Det er samarbeidsorganet selv som bestemmer hvordan det visuelle uttrykket skal være, og som utarbeider løsningen. 

Logoen til fylkeskommunen skal synliggjøres på tilgjengelige steder sammen med logoer for de øvrige samarbeidspartene. Det kan for eksempel være nederst på en nettside, på baksiden av en publikasjon eller nederst i en plakat.

Det bør også spesifiseres i tekst når Telemark fylkeskommune gir økonomisk støtte til et samarbeid, en organisasjon, et tiltak eller prosjekt.

Bruk av fylkeskommunens visuelle profil og logoer

Der Telemark fylkeskommune er avsender skal vi bruke logo sammen med fargepalett, fonter og visuelle oppsett fra designmanualen. Her er noen nyttige lenker for mer informasjon:

Andre samarbeid og medarrangører

Fylkeskommunen samarbeider med andre aktører på mange arenaer.

  • Er fylkeskommunen hovedansvarlig/hovedarrangør og har eksterne medarrangører/samarbeidspartnere, skal samarbeidspartneres logoer synliggjøres. Det kan for eksempel være nederst på en nettside, på baksiden av en publikasjon eller nederst i en plakat.
  • I tilfeller der Telemark fylkeskommune arrangerer en konferanse, fagsamling eller lignende sammen med en likestilt medarrangør kan medarrangørs logo stå sammen med Telemark fylkeskommunes logo. Slik plassering av logo skal avtales med leder for kommunikasjon.

Skisse for plassering av samarbeidspartneres logoer nederst på en invitasjon

Eksempel på plassering av logoer for samarbeidspartnere/medarrangører nederst på en invitasjon.

Skisse for plassering av logo for likestilt medarrangør øverst på en invitasjon

Eksempel på plassering av logo for en likestilt medarrangør. Slik plassering av logo skal avtales med leder for kommunikasjon.

Publisert: 31.05.2023 Oppdatert: 15.02.2024 kl.14:53