Logo og bruk

I Telemark fylkeskommune har vi hovedlogo og logoer for skoler og tannklinikker. Hovedlogo brukes av fylkeskommunens administrasjon. Den brukes også på stillingsannonser, brevmaler og konvolutter. Skoler, tannklinikker og Karrieresenter Telemark bruker egen virksomhetslogo i øvrig profilering.