Logo for skoler og tannklinikker

Videregående skoler, tannklinikker og Karrieresenter Telemark bruker egen logo i informasjon og profilering. Unntak er maler i vårt sak-/arkivsystem Public 360°, stillingsannonser og på konvolutter. Fylkesvåpenet er det gjenkjennende elementet i logoen, og viser tilhørighet til fylkeskommunen.

Dummylogo for virksomhet i Telemark fylkeskommune

Den viktigste oppgaven logoen har er å gi oss en tydelig identitet slik at publikum oppfatter hvem som er avsender av budskapet. Logoene skal kommunisere hvem vi er, og publikum skal gjenkjenne oss når logoen brukes.

Hvem bruker virksomhetslogo?

 • Skoler, tannklinikker og Karrieresenter Telemark bruker egen logo i informasjon og profilering. Unntak er brevmaler, stillingsannonser og konvolutter, her brukes hovedlogo.
 • Oppgaver som berører flere tannklinikker, skoler eller deler av fylkeskommunens organisasjon kan bruke fylkeskommunens hovedlogo.
 • Avdelinger som Nettskolen, Kragerø ressurssenter og Notodden ressurssenter bruker skolens logo i profilering.

Regler for bruk

 • Logoen består av fylkesvåpen og virksomhetens navn. Dette er virksomhetenes visuelle signatur og identitetsbærer. Fylkesvåpenet er det gjenkjennende elementet i logoen, og viser tilhørighet til fylkeskommunen.
 • Logoen skal som hovedregel brukes med våpenskjold i farger og navnetrekket i svart. På svart eller mørk bakgrunn skal teksten være i hvitt for god lesbarhet. 
 • Logoorginaler skal ikke endres. Logoen har en horisontal sammenstilling med fylkesvåpen til venstre og navntrekk til høyre. Proporsjonene i logoen er nøye definert og skal aldri endres på. Bruk riktig original for en konsekvent gjengivelse av din logo.
 • Det er ikke lov å lage egne logoer for avdelinger, programfag, prosjekter, satsinger og lignende. Plassér aldri utdanningsprogram, programfag, avdelingsnavn, prosjektnavn, slagord eller annen tekst inn som en del av selve logoen eller sammen med fylkesvåpenet.
 • Logoen finnes også som en spesialtilpasset navnelinje. Den brukes på flater som er svært lange eller små. Eksempler på bruk er lange fasader på bygg der navnet skal stå på én linje. Dette er ikke en logo-original som skal brukes på andre flater og bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.
 • For sikre at fylkeskommunen er en tydelig avsender, skal hovedlogoen på all informasjon og profilering brukes sammen med fargepalett, fonter og visuelt oppsett fra designmanualen. Foto er et viktig virkemiddel for å forsterke budskapet. Se vår visuelle verktøykasse.

Fargegjengivelser

Logoen brukes først og fremst i farge på hvit eller lys bakgrunn. Skal den være på en svart eller mørk bakgrunn skal fylkesvåpenet fortsatt stå i farger, men navnet må være hvitt. Sørg for god kontrast og lesbarhet, unngå å plassere logoer på en urolig bakgrunn.

Farget dummylogo for virksomhet på lys bakgrunn

Når bakgrunner er lyse, velges logo med svart tekst.

Dummylogo for virksomhet med farget våpenskjold og hvit tekst på svart bakgrunn

Når bakgrunner er mørke, velges logo med hvit tekst.

I noen tilfeller er det ikke ønskelig å bruke farger. Eksempler på slik bruk er stempler, skilt i metaller og der vår logo står sammen med andre logoer i ensfarget svart eller hvitt. Andre forhold kan være av hensyn til kostnader, leveransetider, arkitektur og omgivelser. Logoen kan da unntaksvis brukes i ensfarget svart eller hvit.

Ensfarget svart dummylogo for virksomheter på lys bakgrunn

Ensfarget, svart logo. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Ensfarget hvit dummylogo for virksomheter på svart bakgrunn

Ensfarget hvit logo. Bruk av denne originalen må godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon.

Frisone

Logoen fortjener luft rundt seg og bør ikke forstyrres av andre elementer. Derfor defineres en grense som kalles «frisone». Innenfor denne grensen skal ingen elementer komme. Frisone er et utgangspunkt for å oppnå nok luft rundt logoen, men det kan med fordel være mer luft enn det frisonen angir.

Skisse for anbefalt frisone rundt virksomhetslogo

Anbefalt frisone i kommunikasjon

Anbefalt frisone i all kommunikasjon er 1/2 bredde av fylkesvåpenet.

Skisse for minimum frisone rundt virksomhetslogo

Anbefalt frisone i spesialtilfeller

Når flater er begrenset og ting må stå tett, tillates et minstekrav på luft rundt logo. Dette kan for eksempel være på skilt der logoen må fylle flaten for synlighet. Minimum frisone er 1/3 bredde av fylkesvåpenet.

Størrelser

Logoens størrelse må tilpasses til ulike formater, men vi har noen faste holdepunkter.

 • Standard høyde på virksomhetslogo i A4 dokumenter: 12,5 mm
 • Minimum høyde på virksomhetslogo i trykte flater: 8 mm

Målsatt skisse for størrelser på virksomhetslogo på trykte flater

Logoen skal være responsiv og har derfor ingen standard størrelse på skjerm. Regler for frisone gjelder.

 • Minimum høyde på virksomhetslogo i digitale flater: 75 px
 • Minimum høyde på virksomhetslogo i digitale flater: 135 px

Last ned logoer

Videregående skoler
 • Bildefilen .png og den vektoriserte filen .svg er filformater til bruk på digitale flater. Også i Word bruker du .svg-format, men husk at vi har maler som er ferdig satt opp med logoer
 • .zip-filer er logopakker for profesjonelle brukere, der finner de vektoriserte filer og alle fargeversjoner. Logoene er gruppert i mapper for RGB-, CMYK-, SVART-, HVIT- og PANTONE-farge.

Bamble videregående skole

Bø videregåande skule

Hjalmar Johansen videregående skole

Kragerø videregående skole

Nome videregående skole

Notodden videregående skole

Porsgrunn videregående skole

Rjukan videregående skole

Skien videregående skole

Skogmo videregående skole

Vest-Telemark videregåande skule

Tannklinikker
 • Bildefilen .png og den vektoriserte filen .svg er filformater til bruk på digitale flater. Også i Word bruker du .svg-format, men husk at vi har maler som er ferdig satt opp med logoer
 • .zip-filer er logopakker for profesjonelle brukere, der finner de vektoriserte filer og alle fargeversjoner. Logoene er gruppert i mapper for RGB-, CMYK-, SVART-, HVIT- og PANTONE-farge.

Drangedal tannklinikk

Fyresdal tannklinikk

Kragerø tannklinikk

Midt-Telemark tannklinikk

Notodden tannklinikk

Porsgrunn narkosetannklinikk

Porsgrunn tannklinikk

Rjukan tannklinikk

Seljord tannklinikk

Siljan tannklinikk

Skien tannklinikk

Stathelle tannklinikk

Treungen tannklinikk

Vinje tannklinikk

Karrieresenter Telemark

Bildefilen .png og den vektoriserte filen .svg er filformater til bruk på digitale flater. Også i Word bruker du .svg-format, men husk at vi har maler som er ferdig satt opp med logoer

.zip-filen er logopakke for profesjonelle brukere, der finner de vektoriserte filer og alle fargeversjoner. Logoene er gruppert i mapper for RGB-, CMYK-, SVART-, HVIT- og PANTONE-farge.

Publisert: 24.05.2023 Oppdatert: 13.05.2024 kl.11:56