Kontakt oss

Designmanualen inneholder praktiske retningslinjer for hvordan profilen skal brukes og forvaltes best mulig. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål.
Portettfoto Lene Sjølie
Lene Sjølie

Rådgiver visuell profil og grafisk design

lene.sjolie@telemarkfylke.no

99 42 25 50

Portrettfoto Tom Marius Lorier Holen
Tom Marius Lorier Holen

Rådgiver kommunikasjon

tom.holen@telemarkfylke.no

99 44 64 80

Portrettfoto Hege Gulseth
Hege Gulseth

Seksjonsleder kommunikasjon, arkiv og analyse

hege.gulseth@telemarkfylke.no

90 62 05 73

Portrettfoto Anne Lisbeth Odinsen
Anne Lisbeth Odinsen

Rådgiver kommunikasjon

anne.lisbeth.odinsen@telemarkfylke.no

91 80 29 72

Kristine Mellefoss

Rådgiver kommunikasjon

kristine.mellefoss@telemarkfylke.no

47 27 21 11