Beachflagg

Vi har flere designløsninger på beachflagg – med og uten grafisk mønster. Alle fargene fra fargepaletten kan brukes.

Flagg med bakgrunnsfarge

Mockup med beachflagg med virksomhetslogo
Mockup fra mockups-design.com

Flagg med grafisk mønster

Eksemplene under viser oppsett med grafiske elementer i to ulike gridoppsett og med bruk av farger ton-i-ton. 

Mockups av beachflagg med virksomhetslogo og store grafiske former
Mockup fra mockups-design.com
Mockups av beachflagg med virksomhetslogo og små grafiske former
Mockup fra mockups-design.com

Originaler

Skissene over viser hvordan flaggene skal se ut ferdig produsert. Logoen til skoler eller tannklinikker er venstrestilt, men plasseringen skal oppleves som naturlig sentrert i formatet. Virksomhetslogoer har ulik lengde og det vil være nødvendig å gjøre små, individuelle justeringer for at de skal stå godt i designet.  

Husk å ta høyde for sømmer og at noe av flaten brukes til lommen som stangen tres inn i. Skal det produseres beachflagg i andre formater enn det som ligger som originaler i designmanualen, er det viktig at du tar utgangspunkt i riktig «riss» fra produsent.

Gridskisse for design på beachflagg

Last ned mal

Designmal for grafikere

PDF-filen viser de ulike mulighetene for oppsett. Malfilen ligger i .zip-filen. Malen krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filen.

 

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.12:18