Annonser

Her er kunngjøringsannonser med hovedlogo.

I små formater er det viktig å korte ned på tekstmengden slik at budskapet kommer tydelig frem. Som bakgrunn kan i prinsippet alle farger fra paletten velges.

Vi har annonsemaler i tre standardmoduler: 

  • 22b: 80 x 107 mm
  • 12: 80 x 71 mm
  • 12b: 80 x 34 mm

Eksempel på utforming av annonsemodulene 22b, 12 og 12b

Hvis det er behov for andre format eller det er behov for å inkludere bilder eller kart i annonsen, kan en grafiker tilpasse dette i henhold til vårt visuelle uttrykk.

Typografi i små annonser

  • Tittel: Nunito Bold 18 pt (som utgangspunkt, dette må tilpasses i hvert tilfelle)
  • Ingress: Nunito Sans Medium 10,5 pt over 13 pt linjeavstand
  • Mellomtittel: Nunito Sans Bold 8,5 pt over 11 pt linjeavstand
  • Brødtekst: Nunito Sans Regular 8,5 pt over 11 pt linjeavstand
  • Avsluttende tekstinfo: Nunito Sans SemiBold 8,5 pt over 11 pt linjeavstand

Annonse – Modul 22b

Her vises variasjoner på modul 22b. I malene har størrelsen på tittelen et gitt utgangspunkt. Skal det skrives en lenger tittel enn du får plass til, må størrelsen justeres. Det er også viktig at luft mellom seksjonene bevares, la det være litt avstand. Luft betyr bedre lesbarhet – tettpakket annonse med mye tekst er ikke noen fordel. Bruk av punktliste vil kunne korte ned tekstmengden. 

Eksempler på annonsemodul 22b med og uten QR-kode

Annonse – Modul 12

Her vises variasjoner på modul 12.

Eksempler på oppsett av annonsemodul 12

Annonse – Modul 12b

Dette er det minste formatet og skal ikke brukes til mye innhold. Annonsen vil fungere som en kort notis, referere til en større annonse lengre inne i avisen, være en liten påminner om en viktig dato, søknadsfrist eller lignende.

Eksempler på oppsett av annonsemodul 12b

Last ned maler

Designmaler for grafikere

Filene krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filene.

 

Publisert: 10.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.12:13