Plakater

Ved produksjon av plakater kan underlaget være svært forskjellig. Her er et utvalg grunnmaler som tar høyde for ulike scenarier: Noen ganger har man ikke bilde, men trenger å få ut et budskap – andre ganger skal bildet spille hovedrollen.

Mockup med eksempel på plakat med hovedlogo, tekst og bilde

PS! Denne malen er for grafikere og krever egen programvare, men vi har også mal for plakater i PowerPoint.

Skissene under viser noen av mulighetene – det er flere eksempler i malen du laster ned.

Plakat uten bilde

Eksempler på plakater med tekst og farget bakgrunn

Plakat med bilde

Eksempler på plakater med tekst og bilde

Flere eksempler på plakater med tekst og bilde

Eksempler på plakater med tekst og farget grafikk

Eksempler på plakater med tekst, bilde og farget grafikk

De grafiske elementene kan kombineres og skaleres på ulike måter, avhengig av plass, innhold og budskap. Behold proposjonene i gridet og pass på å ikke beskjære noen av modulene.

Plakat – byggeplass

På byggeplasser er det behov for å sette opp plakater som kommuniserer rundt byggeprosjektet. Det kan være overordnet markering med tekst og bilde, eller mer detaljert informasjon med logo for entreprenør. Her ser du malen som brukes som utgangspunkt.

Eksempel på plakat for byggeplass

Plakat uten bilde

Eksempler på plakater for byggeplass med tekst og farget bakgrunn

Plakat med tilleggselement

Eksempler på plakater for byggeplass med tekst, farget bakgrunn og grafiske tilleggselementer

Plakat med bilde

Eksempler på plakater for byggeplass med tekst, farget bakgrunn og bilde

Last ned maler

Designmal for grafikere

Filene krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filene.

Telemark fylkeskommune bruker Scandia 2000 eller tilsvarende ubestrøket papir i våre trykksaker. Les mer om papiranbefaling her.

 

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.12:34