Stempel

Skoler og tannklinikker kan ha stempel med egen logo. Det kan brukes alene, i kombinasjon med adresse, tekstlinje eller «Rett kopi».
Mockup med stempel for virksomheter
Mockup fra goodmockups.com

Originalene for stempler har en logo-demo. Produsent må erstatte denne med aktuell logo. Høyde på fylkesvåpenet er 12,4 mm, proporsjoner og plassering må ikke endres på. Hvis logoen er lengre enn demo-logoen utvides stempelets bredde.

For å lage stempel med kun logo tar du utgangspunkt i en av de andre stempelmalene. Sett inn riktig logo og fjern de andre elementene i malen.

Logo og adresse

Eksempel på virksomhetsstempel med adresse

Adresselinjer er redigerbare i originalen og bruker fonten Nunito Sans Regular.

Logo og felt for «rett kopi»

Eksempel på stempel for rett kopi

Generelle stempler med tekstlinje

Eksempel på stempel med generell tekst

Streken utvides lik bredde for logoen. Gjør teksten så stor at den fyller hele linjen. Tekstlinje er redigerbar i originalen og bruker fonten Nunito Sans Bold.

Størrelses-skisse for stempler med generell tekst

Last ned maler

Designmaler for grafikere

Filene krever Adobe Illustrator og kjennskap til programmet. Du må installere fonten Nunito Sans før du åpner filene.

 

Publisert: 15.05.2023 Oppdatert: 06.03.2024 kl.09:15