Film og animasjon

Film og animasjoner vekker interesse, engasjement og følelser som få andre medier kan. Vi bruker det til å synliggjøre hvem vi er og hva vi gjør – og til skape stolthet for den flotte og mangfoldige fylkeskommunen vi er.

Vi har maler til Premiere Pro for supring, stedsangivelse, logoanimasjon, vannmerke og tekstplakater. Malene finnes i formatene 1080x1350 (4:5), 1920x1080 (16:9) og 3840x2160 (4K breddeformat). I zipmappen du laster ned nederst på siden finner du også videoeksempler på bruk av malene.

Generelt

  • Hovedregelen er at logoen skal brukes i farger med fast størrelse og plassering.
  • Fylkesvåpenet skal som hovedregel brukes som vannmerke øverst i høyre hjørne. Det skal være diskret og ikke forstyrre andre elementer.
  • Nettadressen telemarkfylke.no er ny og må innarbeides. Den bør derfor få stå alene i løpet av filmen.
  • Tekst i supring, stedsangivelser og øvrige tekstelementer settes i fonten Nunito Bold eller Nunito Sans Regular. Font og tekststørrelser er forhåndsdefinert i malene du laster ned.

Presentasjon av logo og nettadresse

De første tre sekundene er det du har for å fange målgruppens interesse. Dette gjelder spesielt film eller animasjon som brukes i sosiale medier. Disse verdifulle sekundene må brukes på godt innhold for stoppeffekt og for å vekke interesse for det du vil formidle.

I film og animasjon bruker vi den midtstilte varianten av hovedlogoen. Logoen sentreres horisontalt og vertikalt på flaten med tilstrekkelig luft rundt. Størrelsen må tilpasses formatet.

Eksempel på plassering av logo sentrert på ulike formater

Logoavslutning med nettadresse er anbefalt i de fleste tilfeller som en avslutning på film. Dette tydeliggjør hvem som er avsender, og med bruk av nettadressen formidles det hvor publikum kan finne mer informasjon. Film som vises for et stillesittende publikum kan også ha en kort logointro i starten av filmen.

Nettadressen kan plasseres under logoen, eller som sluttplakat der den står alene etter logoanimasjon.

Eksempel på plassering av nettadresse under logo og sentrert når den står alene

Andre elementer

Supring

Supring for navn og tittel plasseres i nedre del av skjermbildet med luft under for å ikke komme i konflikt med eventuell teksting eller navigasjon. Navnet skal stå i fonten Nunito Bold og tittel i Nunito Sans Regular.

Font og tekststørrelse er forhåndsdefinert i malene du laster ned. Det grafiske elementet bak supringen tilpasses lengden på navnet.

Vi har maler for supring både fra venstre og fra høyre. For å sikre god kontrast bruker vi hvit tekst på bakgrunn i fargen Vann i 100 % styrke, eller svart tekst på hvit eller lys bakgrunn.

Eksempler på supring

Det grafiske elementet bak supringen med mørk tekst kan settes i 20 eller 30 % styrke av alle fargene fra fargepaletten, men avvik fra standardfargene i malen skal godkjennes av seksjonsleder for kommunikasjon. Husk å følge retningslinjer for fargebruk og imøtekomme krav til universell utforming, og hold deg til et fargetema per film.

Stedsangivelse

Stedsangivelse plasseres øverst til venstre i skjermbildet. 

Eksempel på stedsangivelse

Tekstbokser og tekstplakater

Tekstbokser kan brukes for å legge tekst over film. Tekstplakater kan brukes i overganger mellom scener eller for visning av mer tekstinnhold.

Eksempler på tekstplakater

Fylkesvåpenet som vannmerke

Fylkesvåpenet skal osm hovedregel brukes som vannmerke øverst i høyre hjørne. Det skal være diskret og ikke forstyrre andre elementer. Fylkesvåpenet settes i hvit eller semitransparent i 80 til 90 %, avhengig av bakgrunn.

Vannmerket av fylkesvåpenet kan fades inn eller ut, avhengig av fokus og innhold. Du finner egne malfiler for dette.

Eksempel på bruk av fylkesvåpenet som vannmerke

Grafiske elementer

De grafiske tilleggselementene kan brukes dynamisk og levende i animasjoner. De kan brukes i overganger mellom scener, som kontraster eller som raske glimt i filmer.

Eksempler på bruk av grafiske elementer

Formater

Alle filmer må tilpasses til plattformen de skal vises på.

Sosiale medier brukes mest på mobil hvor formatet er stående. En film produsert i tradisjonelt breddeformat får minimal effekt på små mobilskjermer. Filmer i portrettformatet 4:5 gir større eksponering og anbefales i poster på sosiale medier. Film som skal vises i historier og reels kan gjerne lages i høydeformatet 16:9.

Skisse av formatene 9:16 og 4:5

Les mer om våre retningslinjer for oppsett av bilder og film i sosiale medier her.

Teksting

Informasjon som formidles gjennom videopptak eller lydopptak skal være tilgjengelig for alle. Ved teksting av filmer skal teksten ligge nederst i bilde og være venstrestilt. Teksten skal være hvit på en sort underliggende boks som kan ligge på 85 % gjennomsiktig bakgrunn. Det skal ikke være mer enn to linjer, og størrelsen må tilpasses bredden på flaten. Ved valg av font er det anbefalt bruk av Arial, eller helst Arial Narrow.

Skisse for oppsett av teksting

Se også retningslregler for god teksting på Språkrådets nettsider:

Les mer om universell utforming av video på UU-tilsynets nettsider:

Mediebanker og fotostil

En fotostil sier noe om hva slags bilder vi skal bruke og gir oss ett helhetlig visuelt uttrykk.

Våre bilder skal illustrere fylkeskommunens tilstedeværelse i folks liv, og bygge stolthet og felles identitet for Telemark. Tenk gjennom valg av motiv og hvilken stemning de uttrykker også i valg av film.

Les mer om vår fotostil og om hvor og hvordan du finner bilder her.

Last ned maler

Last ned animasjonsmaler og brukerguide

Filene krever Adobe Premiere Pro og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fonten Nunito før du åpner filene. Fonten, brukerveiledning og eksempler på hvordan malene ser ut i bruk finner du i zip-filen.

 

Publisert: 18.04.2023 Oppdatert: 21.06.2024 kl.12:51