Rollups

Det skal være minimalt med tekst på en rollup. Rollupen skal synliggjøre vår visuelle identitet og formidle et overordnet budskap – ikke fortelle alt. Oppfordre til å besøke nettsiden, og ha brosjyremateriell tilgjengelig.

Mockup med eksempel på rollup

Alle mockups på siden er hentet fra mockups-design.com

Vi har laget en mal med mange variasjonsmuligheter, men som samtidig gir et konsekvent uttrykk. Her ser du eksempler på hvordan du kan sette opp en flott rollup.

Innholdselementer har fast plassering

Malen er satt opp i et rutenett (grid) som gir variasjonsmuligheter, men som samtidig angir hvor du kan plassere de ulike innholdselementene. Logoen skal alltid stå øverst på hvitt felt. Tekst og grafiske elementer skal plasseres i rutenettet. Bilder og fargebakgrunner kan fylle hele eller deler av formatet. Tekst kan settes i fargefelt eller rett på bakgrunnen.

Gridskisse for design av rollups

Rollup med bakgrunnsfarge og tilleggselement 

Tekst og grafiske elementer settes i rutenettet innenfor den ytre margen. Bakgrunnsfargen fyller hele formatet. Kombinasjonen av de grafiske formene i tilleggselementet kan varieres i kompleksitet og størrelse.

Eksempel på rollups med farget bakgrunn og grafiske elementer

Malene inneholder ulike kombinasjoner av tilleggselementet, og viser eksempler på fargebruk i fargeklanger, ton-i-ton eller enkeltfarger.

Rollup med bilder og tilleggselement

Bilder kan fylle hele eller deler av formatet, eller plasseres inni de grafiske elementene. Ønsker du å legge tekst i tilleggselementet skal det settes i en firkant (ikke i de andre formene).

Eksempel på rollups med tekst og bilde

Eksempel på rollups med tekst og flere bilder

Last ned mal

Designmal for grafikere

Filene krever Adobe InDesign, og kjennskap til programmet. Gjør deg kjent med retningslinjer for bruk av Telemark fylkeskommunes visuelle profil før du begynner arbeidet. Du må installere fontene Nunito og Nunito Sans før du åpner filen.

 

Publisert: 10.05.2023 Oppdatert: 21.05.2024 kl.12:39