Skrivesenteret

Besøk skolens skrivesenter!

Hva kan Skrivesenteret bidra med

 • Tolke oppgaveteksten - avkoding
 • Struktur av tekst
 • Skriverammer og maler til ulike
  sjangere
 • Setningsoppbygging
 • Språklig variasjon
 • Kildebruk - kildehenvisning

Åpningstider 2023/24

Mandag: 09.50 - 11.30
Tirsdag: 13.50 - 14.35
Onsdag: 09.50 - 12.45

Instagram: hjv.skrivesenteret

Bestill time på Skrivesenteret her 

Skrivesenteret ved Hjalmar Johansen VGS

Veiledningsøkten varer 15 minutter per elev.
Veiledning og kurs i klasser varer i 45 minutter.

Hvordan foregår veiledningen på Skrivesenteret?

Veiledning er en metode som innebærer et ønske fra eleven  (veisøker) om å motta veiledning fra en skriveveileder. Det er elevens tekst og det er eleven som bestemmer om han/hun vil følge veilederens råd og tips eller ikke. Teksten er ditt ansvar. En veilednings økt varer i 15 minutter.
 

Prinsipper for en god veiledningsøkt

Når du kommer til Skrivesenteret, skal du forvente at:
 • veileder møter deg forberedt
 • veileder hilser og ber deg gjenta hva du ønsker veiledning på
 • veileder ber deg lese tekstutdraget høyt
 • veileder stiller deg åpne spørsmål om teksten din og lar deg reflektere over egen tekst
 • veileder lytter til deg og kommer med faglig relevant og konstruktiv tilbakemelding
 
Når du kommer til Skrivesenteret, forventer vi at:
 • veisøker møter forberedt
 • veisøker hilser på veileder
 • veisøker leser tekstutdraget høyt
 • veisøker tar notater underveis i veiledningsøkta
 • veisøker selv tar ansvar for egen tekst og er klar over den prosessen tekstrevisjonen er

Film om skolens skrivesenter laget av NTNU Skrivesenteret

Skrivesenteret, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, ligger ved NTNU i Trondheim.

 
 
 
 

Publisert: 14.02.2022 Oppdatert: 08.02.2024 kl.14:14