- Ingen skal være redde for å gå på skolen


Publisert:

10.11.2023

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Bahati Kahindo (3STB) – elevrådsleder vil at alle skal bli hørt

- Jeg er opptatt av at alle elevene på skolen skal bli hørt, og ingen skal være redde for å gå på skolen, sier Bahati Kahindo, årets elevrådsleder ved Notodden videregående skole. Hennes motivasjon for å påta seg vervet, er også at hun ønsker at det skal skje noe – elevene skal oppleve endring. 

 

Viktige saker 

-Skolemiljøet er viktig for elevene, mener Bahati.  Derfor er hun glad for den tydelige satsingen på Læringssenteret, fellesområdene og AfterSchool-tilbudet på ettermiddagstid. I tillegg synes hun det er spennende og viktig å kunne markere viktige dager gjennom året. -Vi har markert dagen for psykisk helse, og jeg tenker også det blir viktig å markere den internasjonale solidaritetsdagen 20. desember i en tid der det er mye som skjer rundt om i verden, sier elevrådslederen engasjert. 

 

Ny organisering av elevrådet 

Nytt av året er at vi har organisert elevrådsarbeidet i tre baser: Helse og oppvekst, resterende yrkesfag og studiespesialisering. Hver baseleder tar med seg saker inn til elevrådsstyret, og på den måten får vi innspill fra hele skolen. – Organiseringen er ny, så vi prøver oss fram slik at vi kan få til god kommunikasjon, avslutter elevrådslederen Bahati