Hvordan har ungdom i distriktet vårt det?

Foto: UngData

Publisert:

05.02.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Hvert tredje år gjennomføres det en undersøkelse for å få undersøke hvordan ungdommer i distriktet vårt har det.

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Vestfold og Telemark blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Vestfold og Telemark, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12. Det vil settes av en skoletime i løpet av disse ukene der du svarer på spørsmålene.

Last ned informasjon til foresatte og ungdom om UngData-undersøkelsen i Vestfold og Telemark ved å trykke her.