Viktig melding til elever og ansatte om undervisning mandag 4. januar 2021


Publisert:

03.01.2021

Oppdatert:

29.01.2024 kl.09:06

Vi viser til regjeringens pressekonferanse kl. 18 i kveld der regjeringen anbefaler alle landets videregående skoler å innføre rødt tiltaksnivå.

Dette betyr ikke at skolene blir helt stengt ned, men det iverksettes strengere smitteverntiltak.

Skolen trenger mandag 4. januar til å planlegge tiltak videre som ivaretar smittevernsituasjonen. Elevene skal, med få unntak, derfor ikke møte til undervisning på mandag, men bruke dagen til studiearbeid hjemme. Fra tirsdag foregår undervisningen etter de nye planene som offentliggjøres på Teams i løpet av mandagen.