Yrkessjåfør

Hos oss kan du søke deg inn på transport og industriell produksjon og gå videre til transport og logistikk. Når du har fullført transport og logistikk kan du gå videre på yrkessjåfør

Dersom du vil ta fagbrev som yrkessjåfør, kan dette også gjøres som praksiskandidat. Du må da opp til en tverrfaglig 5 timers sentralgitt skriftlig eksamen i VG3 Yrkessjåførfaget før du kan melde deg opp til den praktiske fagprøven. At prøven er tverrfaglig, betyr at prøven gjelder flere fag. At den er sentralgitt, betyr at prøven er lik for hele landet.

Andre krav til den praktiske fagprøven:

Førekort: Det kreves førerkort klasse C – CE eller D – DE. Dvs at du ikke behøver å ha både buss og lastebil. For deg som har både C – CE og D – DE er det naturlig, ved prøveavleggelse, at du blir prøvet med utgangspunkt i den bedriften du arbeider. Du vil også kunne få oppfølgings- / avklaringsspørsmål fra hele læreplanen.

ADR – bevis: Her kreves det ADR bevis (utstedt av Statens Vegvesen) etter gjennomført kurs.

Truckfører – bevis: Her kreves det godkjent truckførerbevis.

Kran:Det kreves ikke lenger kranteori.

Gratis opplæring?

Dersom du ikke har fullført en videregående utdanning (ikke har fagbrev eller generell studiekompetanse)og er over 25 år, har du krav på gratis opplæring.

Eksamensforbredende kurs

Dersom det er lenge siden du har sittet på skolebenken, kan det være utfordrende å gå opp til en 5 timers skriftlig eksamen. Vi tilbyr eksamensforbredende kurs for deg hvor sentrale temaer bli gjennomgått og du får skrivetrening.

Oppstart hvert halvår

Søkingen til denne utdanningen gjør du her. Du trenger minID for å søke. Husk på å legge inn all praksis du har fra dette fagområdet. Når du er klar for oppmelding til praksis fagprøve, fyller du ut dette skjemaet og sender det til Telemark fylkeskommune fagopplæring, Postboks 2844, 3702 Skien.

Publisert: 18.10.2020 Oppdatert: 17.01.2023 kl.08:31