Søve Fagsenter

Søve Fagsenter skal være skolens kompetansearena for næringen og naturbruksinteresserte. Nettverksbygging, kompetanseheving og en møteplass for landbruket.

Tidligere har det blitt arrangert både kurs i klargjøring/service av tresker, demonstrasjon av grasutstyr og riktig innstilling/bruk av plog, for å nevne noe.

I løpet av 2020/2021 bygges det biogassanlegg på Nome vgs. avdeling Søve. Dette er et samarbeid med flere aktører og vil gjøre det mulig å kjøre faglig stor bredde i visning og kurs på biogass, jordforbedringsprosesser/midler og mikrobiologi.

Universitetet i Sørøst Norge og Standard Bio er blant samarbeidspartnerne. Søve Fagsenter er også i løpende dialog med flere tilbydere av spennende prosesser og verktøy for forbedret gjødselutnyttelse, jordkvalitet, sirkulæragronomi og generell plante- og dyrehelse.

Løsningene vil være like aktuelle for konvensjonell som økologisk drift.

Søve Fagsenter tar gjerne imot ønsker fra næringa på aktuelle temaer og/eller fagområder der det kan være ønskelig at det kjøres infomøter eller kurs.

Publisert: 10.08.2020 Oppdatert: 14.05.2024 kl.14:32