Skoledagen vår

Dette er ordinær timeplan for begge avdelinger, men  det kan variere. Ekskursjoner og praksis kan føre til avvik. 

Publisert: 04.05.2020 Oppdatert: 05.10.2023 kl.13:16