Helse- og oppvekstfag

på Nome vgs. avdeling Lunde

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus, sykehjem eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Vg1 Helse og oppvekstfag

Hvis du har lyst til å jobbe på sykehjem eller i hjemmebaserte tjenester, i barnehage eller skolefritidsordning, i ambulansetjeneste, på tannlegekontor, legekontor eller apotek, er dette studieprogrammet for deg. 

Studieprogrammet helse- og oppvekstfag er for deg som bryr deg om og kan ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode kommunikasjonsevner og evne til samhandling for å kunne jobbe med mennesker i alle livssituasjoner. Du må ha politiattest i flere yrker innenfor helse og oppvekst.
Du har programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesliv i helse- og oppvekstfag og yrkesfaglig fordypning i tillegg til fellesfagene matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving.

I programfagene lærer du om:

- helsefremmende arbeid
- fysisk og psykisk helse
 -hvordan kroppen er oppbygd
 -kommunikasjon og samhandling
 -barn og unges utvikling
 -kost, ernæring og hygiene

Skolehverdagen på avdeling Lunde er fra 08.00-15.00.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker der egne holdninger, kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og der det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Eksempler på yrker er helsefagarbeider, ambulansearbeider, portør, aktivitør, barne- og ungdomsarbeider, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær, hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker.

Etter vg1 kan du gå på vg2 helsearbeiderfag hos oss. Du kan også søke vg2 aktivitør, ambulansefag, barne- og ungdomsarbeider, fotpleie og ortopediteknikk, helseservicefag og hudpleie ved andre videregående skoler.


Vg2 Helsearbeiderfag

Som helsefagarbeider er ingen dager like og du møter mennesker i alle aldre. Din jobb er å hjelpe dem med å mestre sitt eget liv. Noen er gamle, noen er syke, noen har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke.

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor. Sentrale arbeidsoppgaver er praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Under utdanningen lærer du mye om helsefremmende arbeid som sykepleie, kosthold, sykdomslære og førstehjelp. Du lærer også mye om yrkesutøvelsen og hvordan du på mest måte kan utøve yrket ditt. Det er avgjørende å ha gode kommunikasjonsevner og viktig å være god på samhandling, observasjon og rapportering. Etiske problemstillinger, planlegging og dokumentasjon samt lover og forskrifter er også viktige deler av opplæringen.

Her kan du jobbe som helsefagarbeider:
-Sykehjem
-Hjemmetjenesten
-Psykiatrien
-Rusomsorgen
-Opptrenings- og behandlingssentre
-I skolen med barn med spesielle behov
-Sykehus

DSC_9575.jpgDSC_9555.jpgHelse BS.JPGHelse løft.JPG

Hva kan du velge etter vg2?


Fagkompetanse

Du kan velge to års læretid i bedrift hvis du vil bli fagarbeider. Etter vg2 Helsearbeiderfag kan du søke læreplass i helsearbeiderfaget eller portørfaget.


Studiekompetanse

Du kan søke deg rett inn på vg3 Påbygg på avdeling Søve hvis du ønsker generell studiekompetanse. Da vil du være kvalifisert til å søke deg rett inn på de fleste høgskole- eller universitetsutdanninger, f.eks. sykepleie, barnevernspedagog, vernepleie, sosialt arbeid eller radiografi.


Fag- og studiekompetanse

Velger du å bli lærling har du rett til enda ett år i videregående opplæring etter bestått fagprøve. Dette 5.året kalles «Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse» og vil gi deg både yrkes- og studiekompetanse. Mange arbeidsgivere er interessert i å ansette universitet- eller høgskoleutdannede søkere med fagbrev «i bunnen». 


Fagskoleutdanning

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag. Det tilbys mange videreutdanninger innen helsefag på fagskolene som bidrar til å heve det faglige nivået hos helsepersonell og gir spisskompetanse innen ulike felt.

Kontakt oss

Trine Olaug Amundsen

Avdelingsleder pedagogisk støtte FBIE og helse- og oppvekstfag avdeling Lunde

trine.olaug.amundsen@vtfk.no

913 24 579

Elisabeth Ljosåk

Rådgiver på avdeling Lunde

elisabeth.ljosaak@vtfk.no

98880288

Kontortid:

               Mandag kl.11.00- til kl. 13.00.

               Tirsdag  kl.13.00. til kl. 15.00.

               Onsdag kl.08.00 til kl.15.00.

               Torsdag kl.08.00. til kl.15.00.

               Fredag etter avtale. Ta kontakt på SMS eller Teams.

Vegar Koslung

Rådgiver på avdeling Lunde

vegar.koslung@vtfk.no

97107226

Kontortid torsdager kl.08.00 til 14.00.

En liten film fra skolehverdagen på noen av de ulike studieretningene på avdeling Lunde

 

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:58