Naturbruk med studiespesialisering

Biologi 2 – elevene i Vg3 studieforberedende naturbruk både besøker og bruker biolaben ved universitetet i Sør-Øst Norge i Bø. Denne gangen var det en innføring i bioteknologi, og hva bioteknologi handler om, som sto på programmet.

Vg3 Studieforberedende Naturbruk

Vg3 naturforvaltning handler om hvordan mennesket forvalter naturressursene i fortid, nåtid og fremtid.

Faget skal gi eleven grunnlag for engasjement og deltaking i diskusjoner og prosesser knyttet til naturforvaltning. Videre skal faget bidra til å sikre samfunnet kompetanse som er nødvendig for å kunne forvalte naturressursene på en måte som sikrer livsgrunnlaget vårt i framtida. Faget skal også sikre at naturbaserte næringer utøver virksomheten sin på en måte som tar hensyn til produksjonsgrunnlaget.

Fellesfag:

- Norsk, Historie, Kroppsøving, Geofag X og eventuelt Matematikk 2-PYProgramfag:

- Naturforvaltning

Valgfag:

- Bruk og vern

- Biologi 1 eller 2

- Kjemi 1 eller 2

- Matematikk R2

 

Kjerneelementene i studieforberedende Naturbruk

Naturgrunnlaget og verden vår, Kartlegging og tiltak, Fotavtrykk fra mennesket i naturen, og du vil lære om:

- Økosystemer og menneskelig påvirkning

- Bærekraftig utvikling, og forvaltning av naturressurser

- Areal planlegging og brukerinteresser

- Forvaltningsplaner for populasjoner

- Regelverk knyttet til forvaltning av natur

- Kartlegging av arter, naturtyper og naturressurser

 

Etter Vg3 Studieforberedende Naturbruk har du generell eller spesiell studiekompetanse, og kvalifiserer deg til høyere utdanning som Universiteter og Høyskoler.

 

 

Publisert: 11.01.2021 Oppdatert: 08.03.2023 kl.10:52