Fensfeltet har Europas største forekomst av sjeldne jordarter

Nærbilde av en hånd som holder en stein med sjeldne jordadrter
Bildet viser bergarten som inneholder sjeldne jordarter i Fensfeltet. Bergarten kalles gjerne rauhuagitt, men det tekniske navnet er jern-dolomitt-karbonatti (FDC) Foto: Tor Espen Simonsen

Av:

Anne Lisbeth Odinsen

Publisert:

06.06.2024

Oppdatert:

07.06.2024 kl.08:55

Fensfeltet har Europas største kjente forekomst av sjeldne jordarter, viser en rapport som ble lagt frem av det norske gruveselskapet Rare Earths Norway (REN) torsdag.

Rare Earths Norway (REN) har de siste tre årene gjennomført målrettede undersøkelser og kjerneboring på Fensfeltet i Nome kommune. Nå viser en fersk rapport at Fensfeltet har Europas største forekomst av sjeldne jordarter.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid jubler over resutatene i rapporten.

- Sjeldne jordarter blir betegnet som den nye oljen, og nå er Europas største funn gjort i Nome i Telemark. Dette er store nyheter for fylket vårt!

- Ekstremt viktig

Rapporteringen og teknisk bistand er utført av det internasjonale konsulentselskapet WSP. Ifølge pressemeldingen fra REN viser ressursestimatet at Rare Earths Norway sitter på Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Ut fra WSP sin rapport kan en konkludere med at Rare Earths Norway’s ressurs er fem ganger større enn den nest største påviste forekomsten på kontinentet. Selskapet har dermed potensiale til å dekke betydelige deler av Europas selvforsyningsmål for REE i overskuelig fremtid

- Vi har gjennom tredjepart fått bekreftet at vi sitter på en betydelig ressurs. Det er en milepæl for oss som kan bli ekstremt viktig både for lokalsamfunnet i Nome, men også Norge og Europa i flere generasjoner, sier sjefsgeolog Trond Watne i REN i pressemeldingen.

Verdiskapning 

Fylkesordfører Løkslid legger til at innholdet i denne rapporten betyr at det fortsatt vil være full fart i arbeidet med å få på plass Europas mest bærekraftige mineralutvinning. 

Han forsikrer at fylkeskommunen nå står klare for å hjelpe Nome i det videre arbeidet. 

- Vi må sørge for at mest mulig av verdiskapingen blir igjen i Telemark. Også må vi legge til rette for en ryddig prosess fremover, sier Løkslid.

20240122_Kjerneprøver Fen skole sept 2023.JPG
Foto av kjerneprøve med sjeldne jordarter. Foto: Rare Earths Norway

Positivt overrasket

Regiongeolog i Telemark fylkeskommune, Sven Dahlgren, er positivt overrasket over Fensfeltets størrelse.

- Det er gledelig at de geologiske data viser at forekomstene trolig er enda større enn det fylkesgeologens undersøkelser i 2019 viste. Dette bekrefter at Fensfeltet utvilsomt er Europas største forekomst av REE-mineraler. Dette er svært lovende, og det blir spennende å følge prosjektet videre, sier regiongeologen.

Fensfeltet er et unikt geologisk område, rett utenfor Ulefoss i Nome Kommune, som inneholder flere uvanlige bergarter og mineraler. Ikke minst rommer feltet råmaterialer som kan bli helt avgjørende for det grønne skiftet. Feltet rommer blant annet sjeldne og viktige mineraler som kreves for å lage ulike former for elektriske komponenter og høyteknologi. Fensfeltet vurderes som en mulig viktig kilde til sjeldne jordarter for Europa og NATO.

Hva brukes sjeldne jordarter til?

Sjeldne jordarter er nødvendige byggesteiner i et samfunn som skal baseres på fornybar energi og grønne løsninger. Disse brukes for eksempel i elbiler, vindmøller, batterier, solceller og LED-lys i tillegg til flatskjermer, smarttelefoner og datamaskiner.

Et annet eksempel er  metallet neodym, som brukes for å gi magneter bedre styrke og varighet enn tradisjonelle ferittmagner. Både moderne elbiler og nye vindturbiner er storforbrukere av såkalte neodymmagneter.

 

Kilde: fensfeltet.no og Pressemelding fra Rare Earths Norway (REN)