Innvandrere og integrering

Bilde av kvinne med hijab som prater med "etnisk norsk", middelaldrende kvinne.
De siste årene har innvandringen til Vestfold og Telemark gått ned, samtidig som innvandrernes andel av befolkningen har økt. I 2023 utgjorde innvandrerne 13 % av befolkningen i regionen. Det er flere tegn til at integreringen i Telemark går i riktig retning, blant annet knyttet til bruken av barnehage og gjennomføring i videregående opplæring. Likevel står en stor andel av innvandrere utenfor utdanning og arbeidsliv.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården