Søkeprosess

Kort om søkeprosessen i Telemark fylkeskommune.

Du finner alle våre ledige stillinger her. Når du skal søke bruker du vår digitale rekrutteringsløsning. Her registrerer du også CV-en din.

Når søknaden er sendt, får du en e-post som bekrefter at vi har mottatt søknaden. Umiddelbart etter søknadsfristen, vurderer vi alle søkere. De som er aktuelle for intervju blir kontaktet.

Lurer du på noe?

Hvis du har tekniske spørsmål om søknadsskjemaet eller pålogging, kan du ta kontakt med vår leverandør Talentech AS på telefon 22 30 11 50 (hverdager fra kl. 08.00-17.00). Du kan ogå klikke "Trenger du support?", når du står i søknadsskjemaet.  

Har du spørsmål om en utlyst stilling, finner du kontaktinformasjon i utlysningen.

Offentlige søkerlister

I henhold til offentlighetsloven, utarbeider vi en offentlig søkerliste når søknadfristen er utløpt. Listen inneholder informasjon om søkernes navn, kjønn, bostedskommune og alder. Vi praktiserer meroffentlighet, og det er derfor strenge krav til å bli unntatt offentlighet. Har du et ønske om unntak må det begrunnes. Hvis ønsket ikke innvilges, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Som søker, har du rett til å se den utvidete søkerlisten. Den utvidete søkerlisten er unntatt offentlighet. Det er kun du som søker til stillingen som har rett til informasjonen i denne søkerlisten.

Spesielle dokumentasjonskrav

Ved tilsetting i skolene, stilles det krav om politiattest, jf. opplæringsloven §10-9.

Ved tilsetting av helsepersonell, må det legges ved offentlig norsk godkjent autorisasjon etter §§ 48 og 49 i helsepersonelloven, og det stilles krav om politiattest, jf Tannhelsetjenesteloven § 3, i tillegg til helsepersonelloven § 20a.

Mangfold  og likestilling 

Fylkeskommunen er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. 

Tilsetting og prøvetid 

Tilsetting skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Som hovedregel praktiserer vi 6 måneders prøvetid.

Publisert: 16.05.2019 Oppdatert: 19.12.2023 kl.13:07

Snarveier