Visjon og verdier

Verdi for framtida gjennom kompetanse, samarbeid og åpenhet. Det er vår visjon og våre verdier.

Vår visjon - «Verdi for framtida»

I Vestfold og Telemark fylkeskommune jobber dyktige medarbeidere sammen for utvikle og levere verdifulle tjenester til alle innbyggerne. 

Vi er opptatt av å skape et arbeidsmiljø der kompetanse og erfaring brukes og deles. Sammen med innbyggerne, brukerne og samarbeidspartnerne våre skal vi finne gode og bærekraftige løsninger som bidrar til å gjøre både Vestfold og Telemark attraktive i dag og i framtida. 

Våre verdier

Kompetanse

I vår organisasjon er sterke fagmiljøer med motiverte og dyktige medarbeidere viktig. ​Det er lett å gi innspill og å spørre om hjelp. Det er når vi deler kunnskap og erfaring at vi sammen blir bedre så vi utvikler og leverer gode tjenester.​

Samarbeid

Gjennom godt samarbeid skaper vi vekst og utvikling. Skal vi finne gode og framtidsretta løsninger, må vi forene kloke hoder og gode krefter, både internt i organisasjonen og eksternt. 

Åpenhet

Vi har en åpen tilnærming i prosesser og beslutninger. Vi er transparente i det vi gjør og i måten vi jobber på. Vår felles ambisjon er å jakte på de beste løsningene som tar oss i riktig retning. 

Våre medarbeiderprinsipper

Som medarbeider i Vestfold og Telemark fylkeskommune er jeg:

  • profesjonell i alt jeg gjør, i måten jeg jobber på og har god rolleforståelse. Jeg leverer gode tjenester, deler kunnskap og samarbeider om gode prosesser og løsninger.
  • inkluderende og bryr meg om andre. Jeg jobber sammen med andre for å se muligheter og finne svar. Jeg er del av et stort fellesskap hvor det er rom for alle.
  • modig og tør å tenke nytt, annerledes og langt fram. Jeg tør å utfordre etablerte sannheter, fordi jeg tror vi finner bedre svar på denne måten og fordi jeg er endringsvillig. Jeg tror på takhøyde og å prøve nye ting.

Se video om våre medarbeiderprinsipper

Våre lederprinsipper

Som leder i Vestfold og Telemark fylkeskommune er jeg:

  • motiverende, støttende og raus. Jeg henter ut det beste av hver enkelt medarbeider. Jeg legger til rette for et arbeidsmiljø preget av inkludering og åpenhet, der vi jobber sammen for å skape best mulig resultat.
  • tilgjengelig, til stede og ser hver enkelt medarbeider. Jeg er lyttende og åpen for tilbakemeldinger fordi det er verdifullt å høre på innspill før en beslutning tas.
  • tydelig og skaper trygghet i en verden preget av endring. Jeg viser aktivt lederskap ved å gå foran, ta initiativ, involvere og engasjere mine medarbeidere. På den måten skaper jeg også forståelse og tilslutning til beslutninger som tas.

Se video om våre lederprinsipper

Publisert: 07.09.2021 Oppdatert: 19.12.2023 kl.13:08