Gruppeledere

Arbeiderpartiet

Martine Tinderholt Øverland (Ap)

gruppeleder

martine.tinderholt.overland@telemarkfylke.no

46448933

Høyre

Gunn Marit Helgesen (H)

gruppeleder

gunn.marit.helgesen@telemarkfylke.no

917 40 802

Senterpartiet

Terje Riis-Johansen (Sp)

fylkesvaraordfører

terje.riisjohansen@telemarkfylke.no

97 56 30 00

Fremskrittspartiet

Thorleif Fluer Vikre (FrP)

gruppeleder

thorleif.vikre@telemarkfylke.no

901 16 311

Miljøpartiet De Grønne

Marius Schulze (MDG)

gruppeleder

marius.schulze@telemarkfylke.no

41246928

Sosialistisk Venstreparti

Ådne Naper (SV)

gruppeleder og leder av hovedutvalg for næring, industri og klima

aadne.naper@telemarkfylke.no

993 83 783

Kristelig Folkeparti

Hans Edvard Askjer (KrF)

gruppeleder

hans.edvard.askjer@telemarkfylke.no

950 41 887

Venstre

Torgeir Fossli (V)

gruppeleder

torgeir.fossli@telemarkfylke.no

906 88 515

Rødt

Pål Berby (Rødt)

gruppeleder

pal.berby@telemarkfylke.no

98656816

Industri- og næringspartiet (INP)

Tommy Hans Andersen (INP)

gruppeleder

tommy.hans.andersen@telemarkfylke.no

90959675

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 05.06.2024 kl.13:11