Politisk ledelse

Den politiske ledelsen består av fylkesordfører og fylkesvaraordfører, sammen med lederne for de fire hovedutvalgene. For perioden 2024-2027 samarbeider Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Sven Tore Løkslid (Ap)

fylkesordfører

sven.tore.lokslid@telemarkfylke.no

97698619

Terje Riis-Johansen (Sp)

fylkesvaraordfører

terje.riisjohansen@telemarkfylke.no

97 56 30 00

Hovedutvalgsledere

Ådne Naper (SV)

gruppeleder og leder av hovedutvalg for næring, industri og klima

aadne.naper@telemarkfylke.no

993 83 783

Anne-Nora Oma Dahle (Sp)

Leder for hovedutvalg for samferdsel

annenora.oma.dahle@telemarkfylke.no

41317819

Stig Kolbjørnsen(Ap)

leder av hovedutvalg for utdanning, folkehelse og tannhelse

stig.kolbjornsen@telemarkfylke.no

91517544

Hilde Alice Vågslid (Ap)

leder av hovedutvalg for kultur, reiseliv og frivillighet

hilde.alice.vagslid@telemarkfylke.no

99020034