Toppidrett

Vestfold og Telemark toppidrett

Vestfold og Telemark toppidrett er et satsingsprosjekt drevet av idrettskretsen i samarbeid med oss i fylkeskommunen, med mål om å bidra til flere OL- og VM-deltakere fra fylket.

Idrettsutøverne i Vestfold og Telemark toppidrett får et bredt idrettsfaglig, kulturelt og sosialt tilbud, som et supplement til deres eksisterende klubb- og trenerrelasjoner. Tilbudet ble etablert i 2003, og blant utøverne som tidligere har vært med finner vi OL- og VM-medaljevinnere som roer Kjetil Borch og håndballspiller Nora Mørk.

Idrettsfaglig tilbud og kulturprogram

Utøverne får kompetanse og veiledning innenfor områder som trening, kosthold, mental trening, studier og toppidrett, kostnadsfritt tilbud om fysioterapi, testing m.m, samt reisestipend til trening og konkurranser. Det arrangeres to årlige samlinger, hvor av en med overnatting.

Gjennom Vestfold og Telemark toppidrett får utøverne også et eget kulturprogram, hvor de får møte profesjonelle kunstnere som utfordrer de til å presse grenser på en annerledes måte enn i idretten sin. 

Hvem kan bli med?

Utøvere som holder et høyt nasjonalt nivå i sin idrett, og som har de holdninger og målsettinger som skal til for å nå et internasjonalt nivå, inkludert paralympiske idretter, kan tas opp i Vestfold og Telemark toppidrett. I tillegg må følgende kriterier oppfylles:

– Utøverne må være mellom 15 og 19 år i opptaksåret
– Utøverne må representere et idrettslag tilsluttet Vestfold og Telemark idrettskrets

Det er årlig opptak, og utøverne søker selv via skjema på nettsiden til idrettskretsen (skjema publiseres her når det åpnes for søknader). Søknadsfristen for 2023-2024 er 30. mai. Stallåret følger skoleåret. Utøvere kan være med i Vestfold og Telemark toppidrett over flere år, men må søke om fornyelse av sin plass. 

Følg Vestfold og Telemark toppidrett på Facebook her

 

Olympiatoppen Østlandet

Olympiatoppen Østlandet skal bidra til å skape de beste utviklingsmulighetene for morgendagens toppidrettsutøvere, trenere og miljøer tilhørende fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark.

Kilde: Olympiatoppen

Olympiatoppen er et organ under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè med ansvar for å utvikle norsk toppidrett. Olympiatoppen holder til på Sognsvann i Oslo. I tillegg driver Olympiatoppen 8 regionale kompetansesentre for toppidrett i Norge. Rollen og mandatet til disse er å skape utviklingsmuligheter for neste generasjons toppidrettsutøvere der de bor. Satsingen er forankret i norsk idretts langtidsplan for 2019-2023, «Idretten vil!»

Olympiatoppen Østlandet vil i tillegg til Telemark også ha Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud fylke som virksomhetsområde. Telemark fylkeskommune er med å finansiere driften, og er representert i en ressursgruppe for Olympiatoppen Østlandet.

Følg Olympiatoppen Østlandet på Facebook her

Mer informasjon om Olympiatoppen Østlandet her

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 09.02.2024 kl.15:11

Marte Aksnes
Rådgiver idrett