Ut på tur i Telemark

Haukelifjell
Foto: Mona B. Kasin/VisitTelemark
Telemark fylkeskommune jobber for å bedre friluftsmulighetene i fylket.

Fylkeskommunen forvalter statlige friluftsmidler til aktivitet og tilrettelegging, og fordeler spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. I tillegg har vi egne prosjekter i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner, som skal bidra til å stimulere til friluftsaktivitet blant innbyggere - eksempelvis Padleleden. 

Marte Aksnes
Rådgiver idrett og friluftsliv