Jakt på kystsel

I Telemark er det åpnet for jakt på steinkobbe langs hele kysten
Foto: alarifoto
Det er fylkeskommunen som gir tillatelser til jakt og registrerer felte seler. For å få tillatelse til å jakte sel må du søke til fylkeskommunen på eget digitalt søknadsskjema, samt at du som jeger må ha avlagt godkjent skyteprøve for storvilt.
 

Seljakt krever grunneiers tillatelse hvis den foregår fra tørt land. Ved jakt på sjøen, eller grunner og skjær som overskylles ved alminnelig høyvann er jakten fri, det vil si du trenger ikke tillatelse fra grunneier. 

Jakten på kystsel er ikke omfattet av viltloven (med unntak av regler om grunneierretten og våpen). Det er derfor tillatt å jakte sel fra båt med motor. 

Jakttiden på steinkobbe

Jakttid på steinkobbe er 2. januar - 30. april og 1. august - 30. september

Kvote for 2024

Kvote for 2024 er 17 i Telemark.  

Søk om fellingstillatelse

For å jakte kystsel må man søke om tillatelse fra fylkeskommunen. Link til søknadsskjema finner du her:

Søknadsskjema

Personer som har fått fellingstillatelse bes om å følge vilkår satt i tillatelsen vedrørende kvotesituasjon.

Melding om felt sel

Rapportering

Har du fått jakttillatelse må du følge vilkårene som ligger til kvoten. Alle som har fått tillatelse til å jakte sel skal sende inn rapport etter jaktsesongen, selv om det ikke er jaktet eller skutt sel. 

Sluttrapport for jakt på kystsel i Telemark

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 04.03.2024 kl.12:35

Fangstrapport

Cathrine Nedberg
Teamleder