Fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket jobber med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt.

1. januar 2024 ble fylkesbibliotek en del av Kulturseksjonen i Telemark fylkeskommune.

Teamet i det nye fylkesbiblioteket består av Gro Kabbe, Vibeke Stokka, Karine Dalene og Mari Honningdal. Mari Honningdal er konstituert fylkesbiblioteksjef frem til fylkesbiblioteksjef er på plass. 

Vårt mål er å støtte opp om bibliotekutvikling i regionen. Vi fortsetter med råd og veiledning, utviklingsprosjekter, formidling og leselyst, samt koordinering av felles tjenester som e-bokkonsortiet, samarbeid om lån og transportordninger, samt arrangering av kurs og møter.

Vi fokuserer på to hovedområder: litteratur og alt det innebærer, fra kunnskap om bøker til å fremme leselyst; og biblioteket som et sted for læring, informasjon og digitale ressurser. I tillegg jobber vi med temaer som samlingsutvikling, bibliotekenes rolle som møteplasser, og utarbeidelse av planer og strategier.

Fylkesbiblioteket vil også jobbe med å vise hvordan bibliotekene bidrar til å løse samfunnsproblemer. Vi vil fokusere på hvordan man kan jobbe med utenforskap og betydningen av ytringsfrihet i lokalsamfunnet, samt hvordan bibliotekene støtter opp om bærekraftsmålene.

Vi skal utføre oppdraget vårt i samarbeid med de 17 bibliotekene i Telemark.