Kunst- og kulturformidling

Telemark har flere satsingsprosjekter som skal bidra til at fylkets innbyggere skal få oppleve og ta del i kunst og kultur.