Regionale strategier

Telemark har regionale strategier for forskning, innovasjon og næring, for reiseliv og for landbruk vedtatt i tidligere Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Regional strategi for forsking, innovasjon og næring

Målet med strategien er å styrke regionens verdiskaping gjennom grønn omstilling innen stadig mer bærekraftige rammer. Les mer om strategien for forsking, innovasjon og næring

Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030 

Handlingsprogram for regional strategi for forskning innovasjon og næring 2022–2030_Vedtatt 31. mai 2022.pdf kan du se her. 

Regional strategi for reiseliv og opplevelser

Målet med strategien er å utvikle et bærekraftig reiseliv og en opplevelsesnæring som gir sunn, lokal verdiskaping i Telemark. Les mer om strategien for reiseliv og opplevelser

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030

Handlingsprogram – Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022–2030_Vedtatt 31. mai 2022.pdf

Regionalt næringsprogram for landbruket

Fylkeskommunen skal bidra til at matproduksjonen i Telemark økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at landbrukets produksjon av mat, tre, trefiber og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet, klima- og miljøvennlig og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019-2022

Regional næringsprogram for landbruket - kortversjon

Les om landbruk i Vestfold og Telemark 


Andre planer og strategier

Ønsker du å lese om fylkeskommunens øvrige planer og strategier? De finner du her.

Regional planstrategi (RPS) ble vedtatt desember 2020. Den kan du lese her.

Ditt og mitt Vestfold og Telemark - Et kunnskapsbilde i utvikling, representerer et grunnleggende kunnskapsarbeid om – og for – regionen.

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 17.08.2023 kl.09:38