Om oss

Ansatte

Ben Ståle Leirvåg

Seksjonsleder (Kompetanse og Integrering)

ben.staale.leirvaag@telemarkfylke.no

48 00 40 48

Avdeling Skien

Tone Vassbotn

Karriereveileder

tone.vassbotn@telemarkfylke.no

412 29 370

Tone Vassbotn har bachelorgrad i arbeidslivs– og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Bergen og masterprogram i samspill og ledelse fra BI. Hun har videreutdanninger i veiledning, karriereveiledning, motiverende intervju, pedagogikk, personaladministrasjon og ledelse. Hennes første utdanning som tannpleier er fra UiB, der blant annet fokus på gode tjenester til brukere med nedsatt funksjonsevne var et sentralt fag. Hun er sertifisert i Karriereverktøy og VIP24 (fra januar 2021).
 
Tone har variert arbeidserfaring fra privat og offentlig sektor. Hun har mange års erfaring som kursansvarlig og foredragsholder innen blant annet veiledning, coaching, teamutvikling, ledelse, karriereveiledning og kollegaveiledning. Hun har drevet eget firma i flere år og vært ansatt som coach i Itum. Hun har mange års erfaring med klinisk og pedagogisk arbeid fra svensk tannhelsesektor. Hennes lange erfaring fra arbeid med mennesker inkluderer barn, voksne, eldre og mennesker med ulike funksjonshindringer og andre utfordringer.
 
Tone ble ansatt ved Karrieresenter Telemark da senteret blir etablert i 2006.
Rikke Sneltvedt
Rikke Sneltvedt

Karriereveileder

rikke.sneltvedt@telemarkfylke.no

918 10 864

Rikke Sneltvedt har i utgangspunktet en bachelorgrad i markedsføring fra University of the West of England i Bristol, men har i ettertid skiftet karriereretning ved å bygge på med videreutdanning innen veiledning og coaching, psykologi samt ernæring og helse. Hun har også tatt kurs innen motiverende intervju og er sertifisert i Karriereverktøy.

Rikke har variert arbeidserfaring fra det private næringsliv. Først i form av administrative stillinger, arrangering av kurs og konferanser, prosjektarbeid og som assistent til en toppledergruppe i et stort internasjonalt firma, deretter som jobbveileder innen arbeidsinkludering etter et karriereskifte. I tillegg har hun jobbet som gruppetreningsinstruktør på et lite lokalt treningsstudio i flere år.

Som veileder er Rikke opptatt av å se mennesket som helhet og er svært interessert i emner som helse, livsstil, psykologi, selvfølelse og ernæring. Hun har personlig erfaring med det å finne ut av, og gjennomføre, et karriereskifte, og etter flere år i arbeidsinkluderingsbransjen har hun god erfaring med det å skulle tenke nytt når helsen trenger at du gjør en endring i yrkeslivet.

Rikke startet på karrieresenteret i 2022.

Lisa Quagliata

Karriereveileder

lisa.quagliata@telemarkfylke.no

464 29 066

Lisa Quagliata har mastergrad i organisasjonspsykologi. Hun har i tillegg coach-utdanning på masternivå fra Sydney University, Australia. Videreutdanning i karriereveiledning har hun fra ulike moduler på masterutdanningene ved Høgskolen Innlandet og USN.

Lisa har mange års erfaring som leder av kurs- og utviklingsprogrammer innenfor områder som leder-, team- og personlig utvikling, nedbemannings- og omstillingsprosesser, konflikthåndtering, kommunikasjonsteknikker og jobbsøk. Hun har jobbet med karriereveiledning siden 2003. Hun har variert erfaring fra privat og offentlig sektor; i tillegg til kurs- og prosessledelse har hun jobbet som forsker innen psykologifeltet, saksbehandler i barnevernet, utviklingsrådgiver og personalkonsulent. Lisa flyttet fra Sydney til Grenland i 2006, og startet på senteret i 2009.

Avdeling Seljord

Ursula van Dam
Ursula van Dam

Karriereveileder

ursula.van.dam@telemarkfylke.no

901 63 490

Ursula van Dam har mastergrad i retorikk og psykologi samt en bachelorgrad fra BI, København, i økonomi og ledelse. Denne utdanningsbakgrunn har hun supplert med en videreutdanning i veiledning og coaching fra Oslo Met og holder nå på med masterprosjektet i karriereveiledning på USN. Ursula er sertifisert i InFlow24 og karriereverktøy og har tatt Motiverende Intervjuteknikk som enkeltfag. 

Ursula har mer enn 10 års erfaring med karriereveiledning fra en arbeids- og inkluderingsbedrift, hvor hun har hatt særlig fokus på ungt utenforskap. Hun har jobbet med språkopplæring med flyktninger som en del av introduksjonsprogrammet, og hatt fokus på de sårbare i samfunnet i relasjon til utdanning, jobb og karriere. I tillegg har hun variert erfaring fra privat og offentlig sektor. Ursula har jobbet mange år som journalist og jobbet i en 7 års periode som kommunikasjonssjef for en veldedig organisasjon med fokus på skolegang og utdanning for barn og unge i Vest-Afrika. Ursula flyttet fra København til Vest-Telemark i 2006. 

Ursula ble ansatt samtidig med etablering av Karrieresenter i Seljord i 2022. 

Andre karrieresentre

Bor du i et annet fylke? Finn ditt karrieresenter her 

Kontaktinformasjon

Avdeling Skien

Besøksadresse
3. etasje, Kongens gate 9 (Landmannsgården - inngangen på hjørnet rett overfor Matkroken), Skien

E-post: karrieresenter@telemarkfylke.no

Tlf: 35 91 70 00 (fylkeskommunens sentralbord)

Kart avdeling Skien

 

Postadresse
Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

Avdeling Seljord

Besøksadresse
Brøløsvegen 2
3840 Seljord

E-post: karrieresenter@telemarkfylke.no

Tlf: 35 91 70 00 (fylkeskommunens sentralbord)

Kart avdeling Seljord

Postadresse
Telemark fylkeskommune
Postboks 2844
3702 Skien

Publisert: 20.11.2020 Oppdatert: 29.01.2024 kl.12:57