Helsefremmende og forebyggende arbeid

Tannhelsetjenesten organiserer helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggere i Telemark, for de ulike prioriterte gruppene og for samarbeidspartnere innen helsevesenet, barnehager og skoler.

Vi gir undervisning på helsestasjoner, barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler for å øke kunnskapen om hvordan man kan skaper god tannhelse.

Tverrfaglig samarbeid er viktig for å nå målet om best mulig tannhelse for alle. Vi spiller en aktiv rolle i folkehelsetilbudet i kommunene slik at befolkningen får kunnskap, holdninger og ferdigheter som gjør dem i stand til å opprettholde god tannhelse hele livet.

 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten
  • Vi samarbeider med helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. De plikter å henvise ved behov.   

  • En samarbeidsavtale definerer tjenestenes ansvarsområder og rutiner for samarbeid. Det avholdes regelmessige møter og det foregår ulikt tverrfaglig samarbeid i skoler og barnehager. 

Barnehager

Vi tilbyr gratis besøk til barnehager, hvor vi snakker med barna om viktigheten av tannpuss og et sunt kosthold. I tilegg deltar vi på foreldremøter og inviterer barnehagegrupper til å besøke klinikken.

Barne- og ungdomsskoler

Vi har spesifikke undervisningstilbud for ulike aldersgrupper i grunnskolen. Dette inkluderer pusseundervisning i 4. klasse og undervisning om kosthold, snus og tobakk i 8. klasse. Vi tilpasser også undervisningen etter behov til andre klassetrinn. Vi deltar også på foreldremøter og informerer om tannhelse.

Videregående skoler

Vi tilbyr undervisning for helsefaglige linjer på videregående skoler for å øke kunnskapen om munn- og tanhelse blant fremtidig helsepersonell. Vi gir også undervisning for barn- og ungdomsarbeiderlinjer hvor vi informerer om tannhelsetjenestens rolle i å avdekke vold og overgrep mot barn og unge. 

Barnevern

Vi samarbeider med barneverntjenesten for å oppdage omsorgssvikt, overgrep og vold mot barn og ungdom. Tannhelsepersonell har opplysningsplikt til barneverntjenesten jfr Helsepersonelloven.

Helse og omsorgstjenester

Vi har samarbeidsavtaler med helse- og omsorgstjenestene som definerer våre ansvarsområder og rutiner. Vi tilbyr jevnlig undervisning og har tett kontakt med ledere innen disse tjenestene. 

Sykehus

Vi tilbyr undervisning til helsepersonell på sykehus etter behov.

Voksenopplæring

Vi tilbyr undervisning for voksenopplæringen som fagskoler, Kompetansebyggeren og voksenopplæring i kommunene på forespørsel. 

Høyskole og universitet

Vi tilbyr undervisning ved helsefaglige utdanninger på forespørsel.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 01.12.2023 kl.08:35