Kragerø videregående skole

I fokus

Flagget er på halv stang foran skolen

BEGRAVELSE FOR ELEV FREDAG

Det blir ingen undervisning fra 4. time (kl 10.50) og ut dagen, fredag 5. april, grunnet begravelse. Skolen er åpen til kl 15.00

Kalender

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.