Kragerø videregående skole

Lever bøkene innen fristen

HUSK Å LEVERE BØKENE FØR SOMMERFERIEN!

Bøker som ikke leveres inn innen 21. juni vil det sendes ut faktura på.

I fokus

Gutt ved laptop hjemme

Ny brukerkonto for skoleåret 2024-2025

Siste frist for å ta vare på innholdet på din PC er før du går ut i sommerferie. Alt du trenger til videre bruk, må være lagret til OneDrive! Klikk deg videre for å lese mer. Foto: Kyontra

Velkommen til avslutningsseremoni for vg3 og vg4 elever

Tirsdag 18. juni kl 18.00 inviterer skolen til avslutning for vg3 og vg4 elever i kantina i 3. etasje, inngang via hovedinngangen. Det blir underholdning, utdeling av diplomer, hyggelige taler med mer. Foresatte, familie og venner er også hjertelig velkomne! Hilsen avdelingsleder og kontaktlærere. Antrekk: Pent.

Kalender

 

Velkommen til Kragerø vgs

Film laget av elever ved Kragerø vgs (klasse 1ST) i 2020. Det ble utlyst en konkurranse blant alle skolens elever, og dette var vinneren av de fine bidragene som ble laget.

FNs bærekraftsmål og Miljøfyrtårn - fra visjon til handling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Les om hvordan vi implementerer målene i vårt arbeid.