Helse- og oppvekstfag

Dette utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilsykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.

Er helse- og oppvekstfag noe for deg?

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om fysisk og psykisk helse
 • om hvordan kroppen er oppbygd
 • om kommunikasjon og samhandling
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull overfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • aktivitør eller barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus, sykehjem eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

blobid0.jpgVG1 Helse- og oppvekstfag

På Vg1 helse- og oppvekstfag lærer du mye om hvordan vi mennesker fungerer sammen, hvordan vi skal ta vare på helsa vår og holde oss friske, hvordan vi skal vise omsorg for hverandre og hvordan det kan være å jobbe i yrker innen helse- og sosialsektoren. Du lærer om hele mennesket – våre fysiske-, psykiske-, sosiale- og åndelige behov. Et viktig mål med opplæringen er at den skal bidra til flerkulturell forståelse av oppvekst-, helse- og sosialfeltet.

Dette lærer dere via allsidig undervisning og en variert skolehverdag. Dere vil f.eks. ha mye rollespill, PowerPoint presentasjoner, prosjekter, diskusjoner/drøftinger, faglige filmer/ reality serier med påfølgende drøftinger og helt vanlig tavleundervisning. Noen dager i løpet av skoleåret, er dere på kjøkkenet og lærer enkel matlaging. En dag i uken har dere arbeidspraksis på sykehjem, omsorgsboliger, barnehage eller skole.

Les mer på vilbli.no

 

VG2 Helsearbeiderfag

På Vg2 Helsearbeiderfag lærer du å forebygge, slik at folk ikke skal bli syke. Du lærer å gi omsorg og pleie til de som har blitt syke. Det kan være pleietrengende barn, unge, voksne og eldre. Etter utdanningen kan du f.eks. jobbe ved ulike omsorgsboliger, sykehus eller institusjoner. Det er stort behov for helsefagarbeidere over hele landet, så du vil ha store jobbmuligheter etter endt utdanning.

På Vg2 Helsearbeiderfag legger vi vekt på å se sammenhengen mellom teori og praksis. Dette gjør vi i undervisningen ved å ha praktiske eksempler som enten elevene eller lærer har erfart. Vi benytter også et demonstrasjonsrom til praktiske oppgaver eller prosedyrer som elevene trenger å trene på, som stell, tann – og munnstell, mating, øve på blodtrykksmåling etc. I faget prosjekt til fordypning vil du ha arbeidspraksis to dager i uken ved ulike pleieinstitusjoner.

 Eksamensformen på Vg2 Helsearbeiderfag er tverrfaglig praktisk/muntlig. Dette trener vi flere ganger i løpet av skoleåret. Elevene jobber i grupper og lager rollespill av pleiesituasjoner. Deretter øver vi  på individuell muntlig høring. Du vil altså få en variert arbeidsdag på skolen – mye teori, men også mye praksis.

Les mer på vilbli.no

 

VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

Som BUA- fagarbeider kan du få jobb innen barnehage, Skolefritidsordning (SFO), skole og ungdomsklubb.
Linja passer for deg som er interessert i barn- og ungdommers oppvekst, med vekt på både alvor og lek/kreativitet.
Linja gir også et flott utgangspunkt til studiespesialisering og høyskoleutdanning innen oppvekst-, helse- og sosialsektoren.
Barn og ungdommers oppvekst i dagens samfunn er sentralt i opplæringen.

Skolearbeidet innebærer variert og tverrfaglig arbeid med barn og ungdom i ulike aldre. Både praktiske ferdigheter og arbeid med teoretisk fagstoff blir vektlagt. 

Praksisperiodene ved arbeidssteder forberedes fortløpende. Det vil si at vi stadig jobber med kreative og tverrfaglige prosjekter innen for eksempel:    

-  Friluftsliv og lek   

-  Helse og sikkerhet   

-  Sunn og kreativ mat  

-  Musikk, drama, forming  

-  Barn og ungdommers psykologiske utvikling  

-  Barn og ungdom med flerspråklig- og flerkulturell bakgrunn  

-  Barn og unge med funksjonshemninger  

-  Når livet er vanskelig for barn og unge; omsorgssvikt, rus i familien m.m.

Barne- og ungdomsarbeiderens rolle: Voksenrollens betydning overfor barn og unge

Vi legger vekt på elevenes vilje til å fordype seg i enkelte emner, og evne til å la seg inspirere av undervisning og veiledning fra faglærerne.

imagewx57m.png

Bilde: Barnehageansatt og barn

Foto: Maskot/Scanpix

Publisert: 19.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:52

Bilde av og kontaktinfo om Marit Haug Marit Haug
Avdelingsleder undervisning yrkesfag