Psykisk helse

På Kragerø vgs skal alle elever ha et trygt og godt læringsmiljø.

Dette vil vi få til gjennom sosiale aktiviteter og systematisk oppfølging. Her kan dere lese om hvordan vi sikrer en trygg oppstart for våre nye elever; 

For elever i vg1 og påbygg gjennomføres VIP makkerskap, der hovedmålet er å skape et godt psykososialt læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet.

Elever kan lese VIP makker elev her.

Velkommen til en trygg og god skolestart på Kragerø vgs.

 

Publisert:

17.08.2023

Oppdatert:

21.08.2023 kl.10:29