Eksamener og eksamensdatoer

I god tid før eksamen vil vi informere deg om hvordan eksamen foregår. Du får vite tid, sted og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dere skal gå gjennom retningslinjer for eksamen og du vil få informasjon om frister som gjelder for klagebehandling.

Du som elev er selv ansvarlig for at maskinvare og programvare er i orden på din PC før eksamen. Her kan du laste ned infoskriv til elever før eksamen.

Hvis du har et annet morsmål enn norsk, har du mulighet til å melde deg opp i morsmålet ditt som privatist istedet for fremmedspråket som skolen tilbyr. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Mye informasjon finnes også på Utdanningsdirektoratetes nettsider.

 

Eksamensdager våren 2024

Kunngjøring av trekk onsdag 15. mai 2024 kl. 09.00

Dag     Dato     Fag   Forberedelse/eksamen      

Tirsdag 21. mai  Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, Forberedelsesdag
Tirsdag 21. mai  Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse,               skriftlig, 5t eksamen
Tirsdag 21. mai  Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram,       skriftlig, 5t eksamen

Onsdag 22. mai  Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse,   skriftlig, 5t eksamen
Onsdag 22. mai  Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram,    skriftlig, 5t eksamen
Onsdag 22. mai  Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, 5t eksamen

Torsdag 23. mai  Matematikk 1P, 5t eksamen
Torsdag 23. mai  Matematikk 1T, 5t eksamen
Torsdag 23. mai  Matematikk 1P-Y HS, 4t eksamen
Torsdag 23. mai  Matematikk 1P-Y BA, 4t eksamen
Torsdag 23. mai  Matematikk 1P-Y TP, 4t eksamen
Torsdag 23. mai  Psykologi 2, forberedelsesdag
Torsdag 23. mai  Fysikk 2, 5t eksamen
Torsdag 23. mai  Treningslære 1, 5t eksamen

Fredag 24. mai  Matematikk 2P-Y, 5t eksamen
Fredag 24. mai  Matematikk 2P, 5t eksamen
Fredag 24. mai  Psykologi 2, 5t eksamen
Fredag 24. mai  Matematikk R1, 5t eksamen

Mandag 27. mai  Politikk og menneskerettigheter, forberedelsesdag
Mandag 27. mai  Treningslære 2, 5t eksamen
Mandag 27. mai  Matematikk R2 - nett, 5t eksamen
Mandag 27. mai  Tysk I, vg2 - 4t eksamen

Tirsdag 28. mai  Politikk og menneskerettigheter, 5t eksamen
Tirsdag 28. mai  Biologi 2, 5t eksamen

Onsdag 29. mai  Tysk I+II, vg3, 4t eksamen
Onsdag 29. mai  Kjemi 2, 5t eksamen
Onsdag 29. mai  Spansk 2, vg2, 4t eksamen
Onsdag 29. mai  Tysk 2, vg2, 4t eksamen
Onsdag 29. mai  Engelsk vg1 ST, forberedelsesdag
Onsdag 29. mai  Engelsk vg1 YF, forberedelsesdag

Torsdag 30. mai  Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, 5t eksamen
Torsdag 30. mai  Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram, 5t eksamen

Fredag 31. mai  Engelsk 2, 5t eksamen

Mulige datoer for muntlig/muntlig-praktisk eksamen

Onsdag 12. juni
Torsdag 13. juni
Tirsdag 18. juni

Kontakt

Eksamenskontoret

eksamen@telemarkfylke.no

 

Åpningstider

Tlf: 35 91 70 50

Mandag til torsdag kl. 11-14