Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte og elevrådsstyre.
Utvalget jobber for å ivareta og forbedre et godt skolemiljø. Det skal gjennomføres jevnlige møter gjennom hvert skoleår.

Skoleåret 21/22 jobbet vi med elevmedvirkning inn mot fagdager for elevene gjennom skoleårene som kommer. Sammen med representanter på fylket skal det gjennomføres en halv fagdag for elevrådet sammen med Elevrådskontakten (miljøterapeut). På denne fagdagen har vi hovedfokus på de kommende fagdagene i neste skoleår og hvordan elevene kan medvirke for at disse dagene skal bli spennende og lærerike for både lærere og elever. 
På siste SMU møte var det enighet mellom elevene, ledelse og ansatte om at det er ønskelig med en omstrukturering av elevrådet. Våren 2022 blir første gang det gjennomføres valg for elevrådet som skal fungere skoleåret 22/23. Det blir gjort endringer på tillitsvalgt og vara rollene. Her vil vi jobbe for at begge de valgte fra hver klasse skal få samme opplæring og sammen representere klassen. Dette kan gjøre det lettere for elevene å gjennomføre klassens time, samt at det er flere representanter i elevrådet som kan dele oppgaver seg imellom gjennom skoleåret. 
På den kommende fagdagen blir det også satt av tid til opplæring av elevrådet, de forskjellige rollene og hva elevrådet kan jobbe med for å bedre skolemiljøet. 

 

Roller i SU-SMU

Roller

Navn

   
Leder Benedicte H. Farstad (Miljøterapeut)    
Nestleder Helene Clausen Endresen    
Andre elevrepresentanter Adrian Bruksås, Filip Czyz, Gustav Sørdalen, Aurora S. Hansen, Cato Bakke, Nicolai Selås, Leander Wilhelmsen, Luis Oliviera, Levi Sørdal, Phillip Planeta     
Rektor/skolerepresentant Hilde R. Clausen    
Ansattrepresentanter Ledergruppa v/ Anne Lene S. Olsen, Geir Westhrin, Marit Haug og Stein Schille, og lærer Atle Oppebøen    
Skoleeierrepresentant Mona Kluck    
Representant Skolehelsetjenesten Linda Kristiansen    
Sekretær Leah Tønnesland    

 

Referat fra SMU-møter finner du her

 

Referat 29. november 2022 (pdf)

Referat 27. september 2022 (pdf)

Referat 17. april 2023

 

 

Publisert: 04.10.2022 Oppdatert: 27.09.2023 kl.08:17