Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalg (SMU)

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget er sammensatt av representanter fra skolens ledelse, ansatte og elevrådsstyre.
Utvalget jobber for å ivareta og forbedre et godt skolemiljø. Det skal gjennomføres jevnlige møter gjennom hvert skoleår.

Skoleåret 21/22 jobbet vi med elevmedvirkning inn mot fagdager for elevene gjennom skoleårene som kommer. Sammen med representanter på fylket skal det gjennomføres en halv fagdag for elevrådet sammen med Elevrådskontakten (miljøterapeut). På denne fagdagen har vi hovedfokus på de kommende fagdagene i neste skoleår og hvordan elevene kan medvirke for at disse dagene skal bli spennende og lærerike for både lærere og elever. 

På SMU møte var det enighet mellom elevene, ledelsen og ansatte om at det er ønskelig med en omstrukturering av elevrådet. Våren 2022 blir første gang det gjennomføres valg for elevrådet som skal fungere skoleåret 22/23. Det blir gjort endringer på tillitsvalgt og vara rollene. Her vil vi jobbe for at begge de valgte fra hver klasse skal få samme opplæring og sammen representere klassen. Dette kan gjøre det lettere for elevene å gjennomføre klassens time, samt at det er flere representanter i elevrådet som kan dele oppgaver seg imellom gjennom skoleåret. 
På den kommende fagdagen blir det også satt av tid til opplæring av elevrådet, de forskjellige rollene og hva elevrådet kan jobbe med for å bedre skolemiljøet. 

I skoleåret 23/24 har SMU vært opptatt av videreoppfølging av disse temaene, og med et spesielt fokus på elev-medvirkning. Representanter fra SMU har også deltatt på konferanse om rus.
Elevrådet har kommet med ønske om obligatoriske klassens timer, med et eget årshjul, der fokus er på skolemiljø-saker – f.eks. rus. SMU har jobbet aktivt med innholdet i årshjulet, administrasjonen har ført prosess i egen organisasjon, og det jobbes nå med å få dette inn i neste års timeplan.

 

Roller i SU-SMU

Roller

Navn

   
Leder Benedicte H. Farstad (Miljøterapeut)    
Nestleder Helene Clausen Endresen    
Andre elevrepresentanter

Adrian Bruksås
Filip Czyz
Gustav Sørdalen
Aurora S. Hansen
Cato Bakke
Nicolai Selås
Leander Wilhelmsen
Luis Oliviera
Levi Sørdal
Phillip Planeta 

   
Rektor/skolerepresentant Hilde R. Clausen    
Ansattrepresentanter Ledergruppa ved:
Anne Lene S. Olsen
Geir Westhrin
Marit Haug
Stein Schille
Lærer Atle Oppebøen
   
Skoleeierrepresentant Mona Kluck    
Representant Skolehelsetjenesten Linda Kristiansen    
Sekretær Leah Tønnesland    

 

Referat fra SMU-møter finner du her

Kragerø vgs Ref SMU 22.05.24

Kragerø vgs ref SMU12.03.24.

Kragerø vgs ref SMU. 15.11.23.

Kragerø vgs Ref SMU 17.04.2023.

Referat 29. november 2022 (pdf)

Referat 27. september 2022 (pdf)

 

 

Publisert: 04.10.2022 Oppdatert: 24.05.2024 kl.14:48