Om skolen

Velkommen til Kragerø videregående skole

Som rektor er jeg opptatt av at du skal ha et godt læringsutbytte. Ikke bare faglig, men også sosialt og hva det vil si å være et menneske og et medmenneske. Så ikke vær redd for å bry deg, for å prøve og for å spørre. Vær nysgjerrig og engasjer deg!

Du står nå foran det som kan bli den beste perioden du hittil har opplevd i livet. Så bruk muligheten på videregående skole. Det er gøy å lykkes, men det skal også mye hardt arbeid til for å lykkes. Sett deg mål, og feire de små seierne. Og prøv igjen og ikke gi opp når det er vanskelig. Vi er mange her som vil hjelpe deg. Og vær også en som hjelper andre. Vi lærer best sammen med andre, og når vi er aktive og engasjert i det vi holder på med. For å få gode resultater kreves det innsats av oss som skole, men også av deg som elev.

For å lykkes er tilstedeværelse eller minst mulig fravær fra undervisning og praksis viktig. Fravær fører til at du mister faglig læring og erfaringer fra å delta i arbeidsfellesskap. Fravær er den største trusselen for at du ikke skal lykkes med dette skoleåret. Derfor er det innført nasjonale bestemmelser om hvor mye fravær du kan ha før det ikke lengre er mulig å gi deg vurdering i fagene. Det at du møter på skolen er det aller viktigste! 

Vårt mål er at du skal gjennomføre og bestå opplæringa. Dette krever innsats fra deg, hver eneste dag dette skoleåret. Lærerne vil hjelpe deg med å formulere ambisiøse, men realistiske mål slik at du kan oppleve mestring.  Vi vil lete etter sterke sider hos deg, men nødvendig arbeidsinnsats er opp til deg selv!  

Så på vegne av alle oss som jobber her på skolen; vi gleder oss til sammen med deg å skape gode læringsresultater - og å bidra til din reise videre i livet.
 

Hilde Rønning Clausen, rektor