Arbeidsliv- og hverdagslivstrening (AHT)

Opplæringstilbudet

Arbeid- og hverdagslivstrening (AHT) passer for elever som trenger ekstra tilrettelegging og hjelp i skolehverdagen. Gjennom praktisk og sosial læring jobbes det med å bli forberedt på et selvstendig liv med minst mulig hjelp.
Dette opplæringstilbudet er beregnet for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering, og som har behov for tilrettelegging utover det som kan tilbys i ordinære klasser. Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring med redusert elevtall. Opplæringen er rettet mot trening på daglige gjøremål og arbeidstrening som forbereder til et varig tilrettelagt arbeid eller arbeidsliknende aktiviteter. 
Opplæringen er definert som spesialundervisning jmf Opplæringsloven § 5-1.

Mål for opplæringen

Et sentralt mål er å legge til rette for fremtidig arbeid eller dagaktivitetstilbud, og kvalifisere til avgrensede arbeidsoppgaver. Intensjonen er at de fleste elevene går ut i et arbeidsforhold/aktivitetstilbud etter 3. år i videregående opplæring, eller et 2+2 løp som kalles Oktav. 
Opplæringstilbudet følger deler av læreplanene hentet fra Kunnskapsløftet og elevene får skriftlig vurdering uten tallkarakter. 
Det utarbeides individuell opplæringsplan (IOP) og pedagogisk halvårsrapport for den enkelte elev. 
Vi har både Hverdagslivs-elever og Arbeidslivs-elever hos oss. 

Hverdagslivstrening

Elever med mål om å mestre livet i et dagsenter eller bofellesskap, får hverdagslivstrening. De får opplæring i personlig hygiene, enkel matlaging, kosthold, innkjøp, å ta bussen og andre praktiske gjøremål. De øver også opp kommunikasjonsferdigheter og får sosial og motorisk trening. 

Arbeidslivstrening

Elever med mål om tilrettelagt arbeid, får arbeidslivstrening. Disse jobber i små grupper og har større grad av selvstendighet. Vi har egen elevbedrift der elevene hugger og produserer ved som de selger. De kan også ha praksis i bedrifter som Delecto og Drangedal Produkter. Arbeidslivselevene har opplæringsplaner som i stor grad henter mål fra de ordinære læreplanene, men avviker likevel fra ordinære fag- og timeplaner.

Lærekandidat gjennom Oktav 

Opplæringsløpet for arbeidslivs-elevene planlegges i samarbeid med PP-tjenesten fra oppstart av videregående, og innebærer 2 år i skole og 2 år i bedrift. Vi samarbeider med Delecto og Drangedal Produkter hvor våre elever først har praksis, og deretter kan få lærerkandidat-plass.
Tilbudet er for ungdom som trenger spesiell tilrettelegging i sin yrkesfaglige opplæring og framtidige arbeidsliv. Som lærekandidat gjennom opplæringskontoret Oktav, får eleven individuell tilrettelegging i bedrifter med spesiell kompetanse på dette.
Etter endt utdanning vil eleven få et Kompetansebevis på sin opplæring.

Søknadsprosess

Elever som har behov for dette tilbudet meldes inn av kommunalt PPT innen 1. oktober året før de starter (jf. Opplæringsloven § 6-17). Rådgiverne på den enkelte grunnskole bistår eleven og foresatte med den videre søknadsprosessen. 
Søknadsfristen er 1. februar.
For å trygge overgangen fra grunnskole til videregående skole inviteres det til overgangsmøter og besøk i god tid før oppstart.

Trykk på bildene for større visning.

Biltur.jpgbærer tungt.jpgKløyver ved inni bua.jpgVed bålpanna.jpgHybel.jpg

Alle foto: ansatte ved Kragerø vgs

Bilde 1 - På biltur.
Bilde 2 - Noen av elevene er ute å jobber med ved, her løftes en stokk av fire sterke karer.
Bilde 3 - Inne i ved-bua kløyves den til småkubber.
Bilde 4 - Veden varmer godt ute i bålpanna.
Bilde 5 - Skolens "hybel" for elev med særskilte behov.

Publisert: 01.10.2020 Oppdatert: 10.01.2024 kl.11:20

Portrett Hege Skauen
Hege Skauen

Avdelingsleder tilrettelagt undervisning

hege.skauen@vtfk.no

99 45 76 68