Idrettsfag

Er idrettsfag noe for deg?

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsledelse
 • om helse, kosthold og kroppens oppbygging
 • teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening hver dag, i og utenfor skoletiden
 • god i én eller flere idretter
  Inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheter.

Du oppnår                               

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning
Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli 
 • fysioterapeut, idrettspsykolog eller personlig trener
 • lærer, idrettskonsulent eller rådgiver innen fysisk aktivitet og helse
 • leder innen naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
  Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.
Arbeidssteder kan være
 • skoler
 • treningssentre eller idrettsorganisasjoner
 • behandlingsinstitusjoner
 • militær- og politivesen
Beskrivelsen er hentet fra vilbli.no

Utdanningsprogrammet idrettsfag gir opplæring i fellesfag og idrettsfag, som gir deg generell studiekompetanse. Det vil si at du er kvalifisert til de fleste universitet og høgskoler, som ikke krever spesiell studiekompetanse.

Programmet passer godt for deg som er interessert i å drive idrett, både på konkurransenivå og mosjonsidrett, som f.eks friluftsliv. På Kragerø videregående skole samarbeider idrett nært med studiespesialisering og elevene følger undervisninga i felles grupper uavhengig av om de går på idrett eller studiespesialisering.

Undervisninga foregår både teoretisk og praktisk og skolen benytter idrettshall og svømmehall i tillegg til det fine uteområdet rundt skolen. Elevene får instruksjonsoppgaver i samarbeide med frivillige organisasjoner og danner ungdomsbedrift, som leder fysiske aktiviteter i  grunnskolen. Ekskursjoner foregår høst, vinter og vår. Vinteraktiviteter på Gautefall, friluftsturer på Krokheia og i nærområdet, og en tur i aktivitetslære i 3. klasse. De siste åra har denne turen vært lagt til Rallarveien, Rjukans fjellområde eller La Santa i Spania.

blobid0.png

Les mer om idrettsfag på vilbli.no

 

 

Publisert: 21.06.2020 Oppdatert: 20.02.2024 kl.10:52

Bilde av og kontaktinfo for Kjetil Magnus Hagen Kjetil Magnus Hagen
Avdelingsleder undervisning studiespesialiserende