Kombiløpet

Kombiløpet gir et opplegg som er skreddersydd hver enkelt slik at man skal kunne gjennomføre videregående utdanning. Tilbudet gjelder skoleåret 2023/24.
Fire personer rundt bord med pcer, prater sammen.
Foto: Monkeybusinessimages

Kombiløpet

Minoritetsspråklige elever kan få mer grunnskoleopplæring på videregående skole. Kombiløp er et tilbud du tar før Vg1, og du bruker ikke av retten til videregående opplæring. Her kan du ta opp igjen fag der du ikke er fornøyd med karakteren fra ungdomsskolen eller voksenopplæringen, og få en bedre karakter. 
Hvis du ikke har fått karakter i fag fra ungdomsskolen, så kan du få karakter.

Du lærer mer norsk når du går i et Kombiløp, og det er viktig før du starter på Vg1. 
Dette øker mulighetene for å fullføre videregående opplæring. 

Vi tilbyr fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Du kan ta ett eller flere fag. Vi tilbyr flere nivåer i hvert fag. Du plasseres på et nivå som passer deg i de forskjellige fagene etter en kartleggingsprøve.
Vi følger læreplanene i kunnskapsløftet.

Tilbudet varer i ett til to år, avhengig av behov. 

 

Kombiløpet retter seg mot minoritetsspråklig ungdom i alderen 16–24 år som:


• har godkjent grunnskole fra utlandet, men har manglende norskkompetanse 
• har fått vitnemål fra 10. klasse i Norge, men har manglende norskkompetanse og faglig grunnlag 
• har bestått grunnskole fra kommunal voksenopplæring, og som tidligere hadde mindre enn ni års grunnskole fra hjemlandet. 
• Søknadsfrist er 1. februar

Dersom du tenker at Kombiløp er et lurt valg så setter du dette tilbudet opp i søknaden din på Vigo. 

Du kan ellers lese mer om tilbudet til minoritetsspråklige elever i Vestfold og Telemark ved å se her:  Opplæringstilbud minoritetsspråklige elever (vtfk.no)

Mål og muligheter

Elevene i kombiløpet har ulik skolebakgrunn fra hjemlandet. Felles for alle er at de trenger økt kompetanse i norsk og norske grunnskolefag for å mestre videre skolegang.

I kombiløpet forberedes elevene på hva som forventes i videregående skole. Elever med vitnemål fra hjemlandet har mulighet til å meldes inn i enkeltfag på Vg1 og få standpunktkarakter. På den måten får de færre fag å konsentrere seg om neste skoleår, og bedre tid til tospråklig fagopplæring og fordypning i nye fag.

Elever som har bakgrunn fra kombiløpet før Vg1, har større mulighet for å gjennomføre og bestå videregående opplæring. Graden av feilvalg er liten og elevene integreres ved å gå i videregående skole sammen med jevnaldrende ungdommer. 

Opplæringstilbud og arbeidsmåter

Elevene følger skolens timeplan og er fordelt på fagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Fagene er nivådelte.

På denne måten får elevene undervisning ut fra eget kunnskapsnivå i alle fag.

Undervisning i relativt små grupper (10-15 elever), gjør det lettere for lærerne å tilpasse lærestoffet og læringssituasjonen.

Det utarbeides lokale læreplaner med tanke på tverrfaglige emner, prosjektarbeid, læringsstrategier og tilpasning til norsk skolesystem med fokus på refleksjon og samarbeid.

Hospitering

Tilbudet vil legge til rette for hospitering i ulike videregående klasser.

Søknad og veiledning

Det er løpende inntak. Elever får veiledning av Kragerø læringssenter, lærere (fra grunnskole og videregående skole), samt karriereveileder på Kragerø videregåendeskole.

 

Portrett Hege Skauen
Hege Skauen

Avdelingsleder tilrettelagt undervisning

hege.skauen@vtfk.no

99 45 76 68

Publisert: 16.11.2017 Oppdatert: 15.11.2023 kl.11:13