Midlertidige unntak ved fravær av helsegrunner forlenges ut skoleåret

Elever som har fravær av helsegrunner slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder fra og med 24. august 2020 og ut skoleåret 2020 - 2021.
Foto: Getty Images/Anna Berdnik

Merk deg at fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær. Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, skal fravær av helsegrunner ikke føres som fravær på vitnemål og kompetansebevis, og det skal unntas fraværsgrensen.
 
Vi minner samtidig om viktigheten av å gi skriftlig varsel raskt til elever dersom det er tvil om manglende grunnlag for halvårsvurdering eller standpunktkarakter på grunn av for stort fravær.

Informasjon fra Udir

Midlertidig forskrift som følge av utbrudd av Covid-19

 

 

Publisert: 01.09.2020 Oppdatert: 17.07.2022 kl.11:28