Informasjon om klage på standpunktkarakter

Tre elever rundt et bord med skrivebøker og digitalt utstyr.
Foto: GettyImages

Publisert:

30.05.2024

Oppdatert:

30.05.2024 kl.10:34

Ønsker du å klage på standpunktkarakteren din, må du gjøre det innen 10 dager etter karakteren ble publisert.

Du har rett til å klage på karakter i fag og karakter i orden og adferd om du mener den er feil.

Eksempler på dette kan være:

  • Dersom du mener karakteren ikke viser kompetansen din ved avslutning av opplæringen
  • Formelle feil som f.eks at varsel om ikke vurdering (IV) ikke er gitt, eller ikke er sendt innen rimelig tid

Før du klager bør du be faglærer/kontaktlærer om begrunnelse for karakteren.

Klagen må inneholde:

  • Begrunnelse for klagen. Her må du prøve å være så konkret og saklig du kan
  • Andre opplysninger som er relevante for klagebehandlingen

Når er fristen for å klage?
Klagefristen er 10 dager. Dersom du innenfor 10 dager ber om vurdering fra faglærer/kontaktlærer eller andre på skolen, vil fristen bli utsatt til du har fått tilbakemelding. Dersom du klager etter fristen, vil klagen som hovedregel bli avvist.

Hvordan klage?
Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage på karakter. Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Elever som vil klage på standpunktkarakteren, skal bruke digitalt skjema som de finner her:

Klage- vurdering/manglende vurdering