Informasjon til foreldre om elevundersøkelsen

Foto: T.S.H.

Publisert:

29.10.2020

Oppdatert:

17.07.2022 kl.11:28

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettjeneste Skoleporten

 

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (bokmål)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (nynorsk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (samisk) 

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (arabisk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (dari)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (engelsk)

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen (tigrinja)