Skolens ledelse

Skolens ledelse består av fem personer; Rektor, avdelingsleder administrasjon, avdelingsleder pedagogisk støtte og avdelingsledere undervisning.
Portrett av Hilde R Clausen
Hilde Rønning Clausen

Rektor

hilde.clausen@vtfk.no

45 26 91 77

Avdelingsledere

Bilde av og kontaktinfo for Anne Lene S Olsen
Anne Lene Sørø Olsen

Avdelingsleder pedagogisk støtte

anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

92 04 42 50

Portrett Hege Skauen
Hege Skauen

Avdelingsleder tilrettelagt undervisning

hege.skauen@vtfk.no

99 45 76 68

Bilde av og kontaktinfo for Marit Haug
Randi Marit Haug

Avdelingsleder undervisning yrkesfag

randi.marit.haug@vtfk.no

92 08 91 41

Bilde av og kontaktinfo for Kjetil M Hagen
Kjetil Magnus Hagen

Avdelingsleder undervisning studiespesialisering/idrett

kjetil.magnus.hagen@vtfk.no

95 23 83 40

Bilde av og kontaktinfo for Stein Schille
Stein Schille

Avdelingsleder administrasjon

stein.schille@vtfk.no

93 00 26 39