Voksenopplæring i norsk og engelsk ved Kragerø vgs

Opplæring i norsk og engelsk for voksne skoleåret 2024/2025

Kragerø vgs oppretter en klasse med elever som får undervisning i fagene norsk og engelsk med mål om studiekompetanse i disse fagene dersom det er nok søkere. Dette tilbudet er spesielt rettet mot voksne som har kort botid i Norge og som har videregående opplæring fra sitt hjemland.

Søknad til voksenopplæring

Alle søkere til voksenopplæringen må søke elektronisk. Du søker ved å gå inn på 

vigo.no

Søknadsfrist er fortløpende våren 2024. Papirsøknader vil ikke bli behandlet.

Fyll ut søknadsskjemaet nøyaktig og legg inn all nødvendig dokumentasjon. Manglende dokumentasjon kan føre til at du ikke tas inn. 

Spørsmål om voksenopplæringen på Kragerø videregående skole, kan rettes til studieleder Anne Lene Sørø Olsen, tlf. 92 04 42 50 eller aller helst på e-post: anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

 

Publisert:

20.10.2023

Oppdatert:

26.06.2024 kl.13:18

Bilde av og kontaktinfo for Anne Lene S Olsen
Anne Lene Sørø Olsen

Avdelingsleder pedagogisk støtte

anne.lene.soro.olsen@vtfk.no

92 04 42 50