Folkehelse og levekår

Et par går på tur med hunden i en grønn eng.