Elevtjenesten på skolene i Vestfold og Telemark

Elevtjenesten

Elevtjenesten ved de videregående skolene består av flere tjenester som skal bidra til veiledning og hjelpe elever slik at skolehverdagen blir best mulig.

Elevtjenesten består i dag av rådgivere med ansvar for både sosialpedagogisk oppfølging og karriereveiledning / Utdanning-og yrkesrådgivning, spesialpedagogisk rådgivning og skolens miljøarbeidere.

I Elevtjenesten inngår også samarbeidet med fagpersoner og etater utenfor skolen som helsesøster, PPT og OT, som har fast tilstedeværelse på skolene, og samarbeid med helsestasjon for ungdom, psykiatrisk ungdomsteam, ungdomsutvalg og andre hjelpeinstanser som har ulike tilbud for ungdom. Det tverrfaglige samarbeidet og den innretningen som er utviklet i og rundt Elevtjenesten baserer seg på tanken om at elevene har rett på disse tjenestene, og at skolen skal legge til rette for og delta i det tverrfaglige samarbeidet men selv ikke drive med behandling eller terapi.  ​​​​​​​

Elevtjenesten ved skolene kan være noe ulikt organisert. Mer informasjon om den enkelte skoles elevtjeneste finner du her:

Elevtjenesten ved Bamble videregående skole

Elevtjenesten ved Bø videregående skole

Elevtjenesten Færder videregående skole

Elevtjenesten Greveskogen videregående skole

Elevtjenesten ved Hjalmar Johansen videregående skole

Elevtjenesten ved Holmestrand videregående skole

Elevtjenesten ved Horten videregående skole

Elevtjenesten ved Kragerø videregående skole

Elevtjenesten ved Melsom videregående skole

Elevtjenesten ved Nome videregående skole

Elevtjenesten ved Notodden videregående skole

Elevtjenesten ved Nøtterøy videregående skole

Elevtjenesten ved Porsgrunn videregående skole

Elevtjenesten ved Rjukan videregående skole

Elevtjenesten ved Sande videregående skole

Elevtjenesten ved Sandefjord videregående skole

Elevtjenesten ved Skien videregående skole

Elevtjenesten ved Skogmo videregående skole

Elevtjenesten ved Thor Heyerdahl videregående skole

Elevtjenesten ved Vest - Telemark videregående skole

 

Publisert: 04.02.2022 Oppdatert: 10.03.2022 kl.09:27